Skriv ut

Skapa PDF

Kyrkogatan 5, Ärlan

bergkvara

Mark för flerbostadshus (endast kommersiell exploatör, ej tillgänglig för privatpersoner) i Bergkvara. Nära skola och bad.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)
Tomtarea: 12 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Området är beläget i den centrala delen av Bergkvara och gränsar till det grönstråk som förbinder bostadsbebyggelsen kring skolan. Det är ca 1km både till Dalskär med fritidsbåtshamn samt badplats och till korsningen E22/ Storgatan med matbutik och länsbuss mot Kalmar och Karlskrona. Detaljplanen tillåter i sin norra del friliggande bostäder i ett plan utan vind om max 4,4 m och i sin södra del bostäder i två plan om max 7 m. Den norra delen är 3300 kvm stor och den södra delen 8700 kvm. Tillåten byggnadsyta är för den norra delen 200 kvm bebyggd markyta per fastighet. Tillåten byggnadsyta för den södra delen är 2000 kvm bebyggd markyta. Kommunalt VA finns framdraget till området.

Storlek

12 000 m²

Ekonomi

Pris

50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)

Länkar