Torshammar
| Torsås

Favorit Dela

Torshammar

Mark för flerbostadshus (endast kommersiell exploatör, ej tillgänglig för privatpersoner), Torshammar, centralt och naturnära, Torsås.

  • Kategori:

    Bostad

  • Pris:

    50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)

  • Tomtarea:

    38 200 m²

Området är infogat mellan landskapets höjdryggar och har i sin norra del nära till ån. I sydost gränsar området till Torsås AIKs hemmaplan och till ett ännu inte exploaterat handelsområde. Det är ca 400m till centrum. Detaljplanen tillåter bostäder med två våningar utan vind. Den norra delen på ca 19 400 kvm har en långsmal form. Här kan marken bebyggas med, som mest, 20% av markytan. Områdets södra del består av två områden med en sammanlagd markyta om 18 800 kvm. Här får marken bebyggas med, som mest, 25% av markytan.

Ekonomi

Pris:

50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

HP

Kommun/ Näringslivschef

Håkan Petersson

hakan.petersson@torsas.se

+46 VISA NR +46 486 331 12

Marknadsförs av Torsås Kommun
Box 503, Allfargatan 26
38525 Torsås
torsas.se
Torshammar