Skriv ut

Skapa PDF

Torshammar, Torshammar

torsås

Mark för flerbostadshus (endast kommersiell exploatör, ej tillgänglig för privatpersoner), Torshammar, centralt och naturnära, Torsås.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)
Tomtarea: 38 200 m²
Karta

Information

Beskrivning

Området är infogat mellan landskapets höjdryggar och har i sin norra del nära till ån. I sydost gränsar området till Torsås AIKs hemmaplan och till ett ännu inte exploaterat handelsområde. Det är ca 400m till centrum. Detaljplanen tillåter bostäder med två våningar utan vind. Den norra delen på ca 19 400 kvm har en långsmal form. Här kan marken bebyggas med, som mest, 20% av markytan. Områdets södra del består av två områden med en sammanlagd markyta om 18 800 kvm. Här får marken bebyggas med, som mest, 25% av markytan.

Storlek

38 200 m²

Ekonomi

Pris

50 SEK/ kvm (plus avstyckningskostnad)

Länkar

Torshammar
Sökhjälp