Skriv ut

Skapa PDF

Närsvägen, Slite

slite

Fakta

Typ av mark: Bostad
Tomtarea: 25 400 m²
Karta

Information

Beskrivning

I Othem socken bor nästan 2 000 människor. Närhet till centralorten Slite där det finns så väl goflbana och nybyggd ishall som fristående gymnasium, hotell och badplats. I Slite ligger också Cementa som är norra Europas största cementfabrik.

Utförande

VA

Går att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

El

Går att ansluta via GEAB

Storlek

25 400 m²

Övrig information

Servitut

Ledningsrätt vatten och avloppsledningar

Övrigt

På fastigheten finns tre jordbruksarrenden. Arrendeperioden för två av dessa är ettårig. Nästa period börjar 2017-01-01 och avtalet måste sägas upp senast 2017-04-30. Arrendeperioden för det tredje gäller fram till 2017-12-31 och måste sägas upp senast 2017-04-30. Även det avtalet löper i ettårsperioder.

Länkar

Närsvägen
Sökhjälp