Skriv ut

Skapa PDF

Pikullagatan, Pilängen

örebro

Tomt på ca 14 000 m² för industriändamål. Exploateringsgrad 33 %, högsta byggnadshöjd 25 m.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Övrigt
Pris: Pris: 175 kr/kvm
Tomtarea: 14 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Tomten ligger i ett attraktivt industriområde med mycket logistikverksamhet. Området gränsar till två andra logistikområden; Bista och Västra Pilängen. Tomten är relativt kvadratisk med måtten 125 m djup och 85 m i framkant och 150 m i bakkant. Tomten är plan och i huvudsak består den av morän. El, kommunalt vatten- och avlopp samt fjärrvärme finns framdraget i Pikullagatan. I markpriset ingår nedtagning av eventuell skog samt stubbröjning.

Utförande

VA

VA-försörjning finns fram till tomtgräns. Anslutning ingår inte i markpriset. Prisuppgift kan fås via Tekniska förvaltningen i Örebro, 019-211000.

El

El finns i anslutning till fastigheten, ingår inte i priset.

Storlek

14 000 m²

Ekonomi

Pris

Pris: 175 kr/kvm

Omgivning

Omgivning/natur

Pilängen ligger i anslutning till logistikområdena Berglunda, Västra Pilängen och Bista. Här finns goda möjligheter till etableringar i ett attraktivt lägen. Området rymmer många logistikföretag, både transportföretag och varuägare. Pilängen ligger i direkt anslutning till korsningen E18/E20. Området är ett utpräglat industriområde med närhet till natur och grönområden.

Företag i närheten

Området är inriktat mot logistikverksamheter. I närheten finns terminaler för DB Schenker och DSV Road samt centrallager för Schneider Electric, Solar och Onninen.

Parkeringsmöjligheter/garage

Möjligheterna är goda.

Närservice

500 m till restaurang. Ca 2 km till dagligvaruhandel.

Kommunikationer

Kollektrafik på Bistagatan försörjer Pilängen, Berglunda och Västra Pilängen.

Skyltläge

Fastigheten är belägen i ett innerläge i verksamhetsområdet.

Vägbeskrivning

Från Örebro och söderut: kör 3 km från centrum, ta avfart mot Oslo/Karlskoga. Efter 200 m sväng höger mot Pilängen. Ta höger i rondellen och följ Bistagatan ca 300 m och sedan vänster in på Pikullagatan. Från Hallsberg och norrut: ta avfart mot Berglunda. Sväng vänster och sedan rakt fram i dropprondell. Ta höger i nästa rondell mot Pilängen. Ta andra avfarten i rondellen och följ Bistagatan och sväng vänster in på Pikullagatan.

Övrig information

Servitut

Inga servitut finns.

Övriga gravatitioner

Ingen belastning finns. Kommunalt ägd tomt till 100 %.

Planbestämmelser

Detaljplan 1880K-P90_38 gäller och finns på www.orebro.se. Planen avser industri (J). Exploateringsgrad är satt 33 %.

Gemensamhets-anläggningar

Ingen gemensamhetsanläggning.

Övrigt

Lägen närmast motorvägen ställer höga krav på utformningen av byggnader. Större byggnader placeras med fördel med kortsidan mot E20. Tomten ligger inom Örebro kommuns vattenskyddsområde för Skråmsta vattentäkt. Tomten ligger i den sekundära zonen, se skyddsbestämmelser. Flygplats, kombiterminaler, fiber, fjärrvärme mm: se områdesinformation för Pilängen. Förvärvsprocessen delas in i tre delar; förstudie, reservation och förvärv. Tidplanen för den processen avgör kunden i stor omfattning, normalt ligger den på ca 12-18 månader men kan gå betydligt snabbare om kunden så önskar. Kunden får 1-2 kontaktpersoner som hjälper kunden genom processen.

Dokument

Länkar

Sökhjälp