Skriv ut

Skapa PDF

Ängsvägen 9, Stenungsund

stenungsund

Unik möjlighet. I nära anslutning till Stenungsunds centrum finns nu möjlighet att förvärva en eller flera fastigheter om sammanlagt 48 400 m².

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 95 000 000 kr
Storlek: 10 220 m²
Karta

Information

Beskrivning

I nära anslutning till Stenungsunds centrum finns nu en unik möjlighet att förvärva en eller flera fastigheter om sammanlagt 48 400 m². Nedan är de tre fastigheter beskrivna, de omnämns A, B och C. _____________________________________________________________ A - Produktionsfastighet Tomtarea: 20 400 m² Byggnader: 6 420 m² Byggnaderna består av en lättanpassad produktionsdel om 3 150 m², ett varm- och kallager på 2 120 m² och två lagertält om sammanlagt 1 150 m². Nyttjas idag av säljaren t om 2017-12-31 och hyreskontraktet kan därefter förlängas på två eller fyra år. Hyresintäkter: ca 3,6 mkr i kallhyra. Prisidé: 41 000 000 kr _____________________________________________________________ B - Produktionsfastighet Tomtarea: 12 000 m² Byggnad: 3 800 m² Lättillgänglig produktionsfastighet med en hyresgäst. Drygt 3 500 m² av gårdsplanen är ledig och kan nyttjas av ny köpare alternativt hyras ut som uppställningsplats.Hyresintäkter: ca 2,3 mkr i kallhyra. Prisidé: 25 000 000 kr _____________________________________________________________ C - Råmark Tomtarea: 16 082 m2 Plan-och hårdgjord yta, delvis asfalterad och inhägnad. Används idag som uppställningsplats. Lättillgänglig med flertalet infarter. Stadsplan medger bebyggelse för industriändamål. Hyresintäkter: ca 1,6 mkr i kallhyra. Prisidé: 21 000 000 kr _____________________________________________________________.

Ytor Antal Area
Industri 10 220
Tomtarea 48 482

Ekonomi

Pris

95 000 000 kr

Sökhjälp