Skriv ut

Skapa PDF

Mått Johanssons Väg 9, Eskilstuna Västerleden

eskilstuna

Exploateringsmöjlighet i attraktiva Västerleden.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Lager/Logistik

Pris: Prisuppgift

Tomtarea: 118 438 m²

Karta

Information

Beskrivning

Exploateringsmöjlighet i Eskilstunas mest expansiva område, Västerleden. Fastigheten är ca 11,8 ha och har ett mycket strategiskt läge vid rondellen där Västerleden möter Mått Johanssons väg, med god exponering och lättillgänglighet. Mindre byggnader av enklare art finns på fastigheten i dagsläget. Nuvarande detaljplan tillåter endast halkbana, dock torde goda förutsättningar för detaljplaneförändring föreligga. Hela fastigheten blir tomställd och samtliga ytor blir disponibla till eventuell köpare.

Övrigt

Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Gång-Och Cykelväg; Ledningsrätt Gasledning; Ledningsrätt Starkström.

Övriga gravatitioner: Avtalsservitut Gång- och Cykelväg.

Planbestämmelser: Detaljplan (2003-05-22) , Strandskydd (2003-06-12).

Storlek: 118 438 m²

Ekonomi

Taxeringsvärde: 7 059 000 kr

Typkod: 433

Sökhjälp