Skriv ut

Skapa PDF

Morabergsvägen 11, Moraberg

södertälje

Plangjord och hårdgjord industrimark i Moraberg om totalt c:a 17 000 kvm, varav c:a 3 360 kvm är bebyggt och uthyrt till tryckeri.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 47 000 000 kr. Eller högsbjudande.
Storlek: 3 360 m²
Karta

Information

Beskrivning

Plangjord och hårdgjord industrimark i Moraberg om totalt c:a 17 000 kvm, varav c:a 3 360 kvm är bebyggt och uthyrt till tryckeri. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten består till största del av obebyggd industrimark. Tomtarealen är ca 17 000 kvm, varav ca 3 360 kvm är bebyggt/uthyrt. Infart i söder från Morabergsvägen. Den obebyggda delen är inhägnad i södra delen och angränsar mot berg och naturområde i norra änden. Fastighetens östra del angränsar mot Beijer Bygg och den västra gränsen mot Däckteam. Förutom den del som angränsar mot berg i norr och parkeringsytor/infart i söder är tomten inhägnad. Hårdgjorda, plana ytor, asfalterade/grusbelagda. Fastigheten är bebyggd med två byggnader, en produktionshall (tryckeri), uppförd 1971 samt en lagerhall, uppförd 2011. Produktionsbyggnaden, ca 2 400 kvm, har plåt- och tegelfasader, gummiduk på taket med taksidor av plåt. Tvåglasfönster. Luftburen uppvärmning via fjärrvärme. Mekanisk ventilation med återvinning, befuktning samt kyla. Ovanvåning med kontorsmiljö, inredd med 17 kontors/konferensrum i vinkel, 3 st wc, personalmatsal med kök och förråd. Två trappor finns. Produktionshallen har en takhöjd om ca 6,3 meter. Nylagt epoxygolv. Inredd och anpasssad för tryckeriverksamhet med moduler/lätta mellanväggar. Omklädningsrum med dusch & wc, tre fyra kontorsrum, entresolplan med ytterligare kontor. Dagsljusinsläpp. Separat teknikutrymme som nås via trappa med undercentral för fjärrvärme och el, ventilation och kyla. Lagerbyggnaden är uppförd 2011 och har en yta på ca 960 kvm. Invändig anslutning till produktionsbyggnaden via sluss/port. Plåtfasad och plåttak. Betonggolv. Golvvärme. 8 meters takhöjd och tre portar med 3,5 meters höjd. Utvändigt, i anslutning till byggnaderna, finns en inhägnad del  som inrymmer ventilationsanläggning och pappersåtervinningsanläggning.   ÖVRIGT I fastighetens byggnader bedriver hyresgästen Eson Pac AB tryckeriverksamhet. På fastigheten har det sedan 1978 bedrivits tryckeriverksamhet. Verksamheten sysselsätter ett femtiotal personer. Hyresgästen nyttjar, förutom byggnaden, även parkerings- och uppställningsytor på tomten, totalt ca 5 500 kvm, inkl byggnader. Fastigheten är i övrigt obebyggd och lämpar sig väl för bebyggelse av olika slag. För området finns en äldre stadsplan, från 1963. Planen anger att området/fastigheten är avsedd för industriändamål som idag består  av en blandning av publika handelsverksamheter (Morabergs Köpcentrum) och verksamheter av industriell karaktär. Ingen prickmark finns på tomten. De begränsningar i byggrätt (1/3 av tomtarealen) och bygghöjd (8 meter) som planen anger bedöms vara föråldrade och inte längre aktuella, då planen är över 50 år gammal och kringliggande fastigheter, som omfattas av samma plan, har exploaterats betydligt mer än vad planen anger. OMGIVNING Fastigheten är belägen längs Morabergsvägen, mellan Moraberg och Weda. Området karaktäriseras av industri och handel. Närmaste grannar är Beijer Bygg och Däckteam. Området expanderar och i närområdet pågår bl.a. etablering av Ica Maxi och Biltema. Bra skyltläge mot vältrafikerad genomfartsled, Morabergsvägen. Snabb acess, ca 1 km, till Trafikplats Moraberg/E4/E20. Ca 2,5 km till Södertälje C. KOMMUNIKATIONER Närmaste busshållplats inom 50 meter, på Morabergsvägen, som trafikeras av SL-buss nr. 758 till/från Södertälje C.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1971, tillbyggt 2011

Fasad

Plåt och tegel

Fönstertyp

2-glas

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Luftburen fjärrvärme med golvvvärme i lagerdelen.

Larm

Brandlarm och larm finns

Ytor Antal Area
Kontor 450
Industri 1 950
Varmlager 960
Tomtarea 17 141

Ekonomi

Pris

47 000 000 kr. Eller högsbjudande.

Hyresintäkt

2 649 000 kr/år

Driftkostnad

872 000 kr/år

Dokument

Länkar

Sökhjälp