Skriv ut

Skapa PDF

Tegelmästarvägen 15, Bollnäs

bollnäs

Verkstads-/lagerfastighet som ligger i Norrborns industriområde. Ungefär halva fastigheten är ledig för köpare att nyttjas i egen verksamhet.

Fakta

Typ av mark: Övrigt

Pris: Pris 6 700 000 kr eller enligt ök. Anbud, oss tillhanda senast 2016-10-14.

Tomtarea: 27 040 m²

Karta

Information

Beskrivning

Kontakta Norrbryggan AB för att erhålla en komplett försäljningspromemoria med beskrivning, förutsättningar och villkor. Ungefär halva fastigheten är uthyrd till externa hyresgäster och andra halvan av fastigheten kan nyttjas av köpare i egen verksamhet alternativt hyras ut. Fastigheten är belägen i Norrborns industriområde, ca 5 km norr om centrala Bollnäs. Området ligger utmed riksväg 83 mot Ljusdal och inrymmer fastigheter med lokaler för industri och viss handel. Det är beläget strax norr om handelsområdet Bollnäs Norr som bl a inrymmer Coop Extra, El-Giganten, Rusta och Biltema. Fastigheten har en markareal på 27 040 kvadratmeter. På fastigheten finns två byggnader, varav den största, industribyggnaden, är sammanbyggd med byggnad på grannfastigheten, ligger på tomtens norra del och en mindre på dess södra del. Vidare finns ett mindre kallförråd på tomtens norra del. BRUKS hyr och nyttjar en fristående industrihall som är en öppen hall med två stora portar på kortsidorna så man kan köra rakt igenom. Den obebyggda delen av tomten nyttjas främst som parkeringsplatser, upplagsytor och kommunikationsytor. Återstående ej utnyttjad byggrätt återfinns till stora delar på tomtens södra del. Den stora industribyggnaden uppfördes 1963 och 1998. Den inrymmer två parallella industriskepp med öppna flexibla verkstadsytor. Fri takhöjd varierar mellan ca 4-7 m. In- och utlastning sker via stora portar på mellan 4-4,5 m på byggnadens kortsidor. Vid byggnadens norra del är hallarna förlängda via en lägre tillbyggnad. Vid byggnadens södra del är hallarna sammanbyggda med en byggnadskropp i två plan jämte källare. Den inrymmer på bottenplanet personalrum som matsal, omklädningsrum med dusch mm. På våning 1 tr finns ett modernt kontor med god standard, bl a förstärkt kyla i sammanträdesrum mm. Utmed hallarnas västra del finns en lågdel i ett plan inrymmande kontorutrymmen mm av god standard. Det finns mekanisk till- och frånluftsventilation. Uppvärmning sker via vattenburet system kopplat till fjärrvärme. Ny undercentral från 2013. Verkstadshallarna uppvärms via aerotemprar och förvärmd tilluft. Det finns två st traverser på ca 10 ton i den stora hallen samt en travers på ca 8 ton i den lägre delen. Dessa traverser ägs av Bollnäs kommun.

Övrigt

Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Ledning; Officialservitut Utrymme Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Ledning; Officialservitut Dagvattenledning; Officialservitut Gång-Och Cykeltrafik; Officialservitut Utrymme.

Övriga gravatitioner: Avtalsservitut Ledning, Avtalsservitut Kraftledning.

Planbestämmelser: Detaljplan (2014-08-29).

Gemensamhets-anläggningar: Bollnäs Röste GA:20, Bollnäs Röste GA:21, Bollnäs Röste GA:2

Storlek: 27 040 m²

Ekonomi

Pris: Pris 6 700 000 kr eller enligt ök. Anbud, oss tillhanda senast 2016-10-14.

Taxeringsvärde: 17 052 000 kr

Typkod: 420

Sökhjälp