Skriv ut

Skapa PDF

Gamla Läckövägen 63, Stenhammar

lidköping

Mycket attraktivt och sjönära läge i anslutning till parkområde och endast ca 300 m från sandstrand vid Sveriges största sjö, Vänern.

Fakta

Typ av mark: Bostad, Övrigt

Pris: 10 000 000 kr. Prisidé.

Tomtarea: 12 180 m²

Tillträde: Enl ök.

Karta

Information

Beskrivning

Här ges möjlighet till skapandet av ett helt nytt bostadsområde. Beläget ca 3,5 km från Lidköpings stadskärna.

Utförande

VA: Kommunalt vatten och avlopp

Övrigt

Övrigt: Idag används tomten som handelsträdgårdsområde. På fastigheten finns byggnader och parkering som är anpassade för detta ändamål. Blivande ägare svarar för rivning av befintlig byggnation. Nuvarande ägarna har påbörjat omarbetning av detaljplanen tillsammans med kommunen för att ändra bestämmelserna från Handelsträdgård till Bostäder. Kommunen har den 14 juni 2016 meddelat positivt planbesked för ändringen. Blivande ägare svarar för att ansöka om ändring av detaljplan innefattande att skriva planavtal och exploateringsavtal med Lidköpings kommun. Ett förslag har tagits fram med fyra huskroppar på tomten om nio till fyra plan. Alla har ytterligare en våning med indraget husliv, stora balkonger och en härlig utsikt. Totalt innehåller förslaget 90 lägenheter. För mer information kontakta handläggande fastighetsmäklare. Avsikten är att egendomen säljs i bolagsform. I blivande köpehandling kommer ny ägare få garantera att inte bedriva handel på området. På uppdrag av Lidens blommor och trädgård AB säljer vi fastigheten Lidköping Lidens 2:4. Fastigheten säljes på anbud. Angivet pris är en prisidé från säljarens sida. Skriftliga anbud/intresseanmälan skall vara Fastighetsbyrån i Lidköping tillhanda senast den 31 oktober 2016. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. För ytterligare information kontakta handläggande fastighetsmäklare.

Storlek: 12 180 m²

Ekonomi

Pris: 10 000 000 kr. Prisidé.

Omgivning

Närservice: Friluftsområde: 15 meter Busshållplats: 120 meter Stenhammarskolan: 140 meter Stenhammarkyrka: 250 meter Skogshyddan: 200 meter Fotbollsplan: 280 meter Badstrand/strandpromenad: 300 meter Kyrkans gård: 750 meter Framnäs köpcentrum: 3 km

Dokument

Länkar

Sökhjälp