Skriv ut

Skapa PDF

Smålandsvägen, Hjelmsjöstrand

örkelljunga

Byggklar tomt för radhus i strandnära läge.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: Kommunen är villig föra en dialog om prisnivån för detta objekt . Projektets art och tidsplan har betydelse för en eventuell överlåtelse.
Tomtarea: 5 210 m²
Karta

Information

Beskrivning

Tomt med möjligheten att uppföra tre radhusbyggnader samt en gemensam plats för parkering och uthus. Bestämmelserna tillåter bebyggelse av bostäder i ett plan och det är även tillåtet med förskoleverksamhet inom tomten. För bostadsändamålet möjliggör bestämmelserna då uppförande av sju lägenheter.

Utförande

VA

Kommunalt vatten och avlopp

El

E.ON Elnät Sverige AB

Storlek

5 210 m²

Ekonomi

Pris

Kommunen är villig föra en dialog om prisnivån för detta objekt . Projektets art och tidsplan har betydelse för en eventuell överlåtelse.

Omgivning

Omgivning/natur

Tomplatsen är belägen i ett strandnära läge vid Hjälmsjön med omedelbar närhet till strövområden.

Kommunikationer

Förutom bilvägar finns det gång-och cykelvägar och närhet till busskommunikation.

Övrig information

Servitut

Ledning för telefoni

Planbestämmelser

Detaljplan gäller för området. Bostäder utförda som radhus i ett våningsplan.

Smålandsvägen
Sökhjälp