Öjabyaväg 16, Öja, Öja - Handel
Industritomt
Övrigt

Öja | Öja

Favorit Dela

Öjabyaväg 16

För dig som vill bygga nytt eller expandera och söker mark.

Beskrivning

Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, Nya Öja industriområde, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på dagens befintliga verksamhetsområde och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad. Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt.

Övrig information

Övrigt:

Förhoppningarna är att få ett verksamhetsområde med varierande företag som kan skapa spännande nätverk samt ge ett ökat utbud till kunderna. Längs med den stora vägen mot Kristianstad skapas förutsättningar för verksamheter med inslag av handel, i mellankvarteren har till exempel lite tyngre industriverksamheter eller verksamheter med behov av växthus möjlighet att etablera sig och längst in i området finns det möjlighet att finna tomter till en lite billigare peng för de som inte har samma behov av skyltläge. Vi hoppas alltså att här ska finnas något som passar de flesta företag. Tomtförsäljning hoppas kunna starta under andra halvåret av 2017, men redan nu är man välkommen att inkomma med särskilda önskemål om reservation och placering. Detaljplan I den framtagna detaljplanen beskrivs tankarna med området och vilka regler som gäller för bebyggelsen, till exempel taklutning, hur stor del av tomten som får bebyggas med mera. Här bestäms även vilken inrikting på verksamhet som gäller i de olika kvarteren. Planen tillåter handel med skrymmande varor, kontor, industri samt odling så som växthus och dylikt. I området finns även en yta som möjliggör bensinstation.


Visa hela beskrivningen

Länkar

Kontaktuppgifter

ÅB

Åsa Bodeborn

asa.bodeborn@ystad.se

0411 VISA NR 0411 577042

Marknadsförs av Ystads kommun
ystad.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Öjabyaväg 16