Skriv ut

Skapa PDF

Lilla Beddinge Kyrkväg, Beddingestrand

beddingestrand

Nära havet ! Detaljplanerat område med 15 byggklara tomter 800 - 1000 kvm, 25% byggrätt och kommunalt VA.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: pris lämnas vid förfrågan
Tomtarea: 19 000 m²
Tillträde: enligt överenskommelse
Karta

Information

Beskrivning

OM BEDDINGESTRAND Beddingestrand är beläget på sydkusten vid havet, mellan Ystad och Trelleborg. Det är en populär ort med sina vidsträckta sandstränder, naturen runt knuten och en året-runt öppen golfbana mitt i orten. Här finns affärer och restauranger och under sommaren är det ett välbesökt turistmål. Samhället är utpekat som en av kommunens utvecklingsorter och man har beräknat en 43% befolkningsökning inom 8 år ( ca 300 personer). Beddingestrand ligger inom bekvämt pendlingsavstånd till närliggande städer; det tar ca 20 minuter till Trelleborg och ca 30 minuter till Ystad. Det är 26 km till Sturups flygplats och 45 km till Malmö. Medelåldern i Beddingestrand är hög i jämförelse med kommunen i övrigt. En starkt bidragande orask till detta är att det saknas alternativa boenden i form av mindre lägenhet och senior- och äldreboenden, vilket gör att många bor kvar i sina hus vilket minskar rörligheten inom bostadsmarknaden. Dessutom har nybyggandet under senare år varit lågt. Det saknas inte intresse från barnfamiljer att flytta hit men det saknas bostäder. Det finns daghem i Beddingestrand och låg- och mellanstadieskola i Smygehamn 4 km bort. TOMTERNA Det detaljplanerade området ligger 600 meter från havet intill befintlig bebyggelse. Tomterna är mellan 800 -1000 kvm och enligt planbestämmelserna får 25% av tomtarealen bebyggas ( + 50kvm), för mer detaljerade bestämmelser se pfd. Av de ursprungliga 19 tomterna finns det i dagsläget möjlighet att förvärva 18 tomter. Samtliga tomter har framdragen el och kommunalt VA i tomtgräns. Området har asfalterade gator och gatubelysning och en dagvattenanordning med stor kapacitet är anlagd i anslutning till området. Tomterna är väl lämpade för såväl villa – som senior- och äldreboenden. För intresset av seniorboende har vi haft en dialog med ett urval av boende inom kommunen och fått mycket positiv respons. Vid det tillfället skapade vi en hemsida genom vilken många intresseanmälningar kommit in ( se länk www.beddingesenior.se).

Utförande

VA

Kommunalt vatten och avlopp i tomtgräns

El

el framdragen till tomtgräns

Storlek

19 000 m²

Ekonomi

Pris

pris lämnas vid förfrågan

Typkod

210

Omgivning

Omgivning/natur

Naturskön omgivning med ängar, åkrar och hav.

Parkeringsmöjligheter/garage

Det finns möjlighet att uppföra garage eller carport, eller stå på gatorna.

Närservice

I Beddingstrand finns livsmedelsaffärer, restauranger och cafeér samt en året-runt-öppen golfbana. Daghem finns i Beddingestrand och låg- och mellanstadieskola i närbelägna Smygehamn.

Kommunikationer

Från närbelägna väg 9 går bussar till Ystad och Trelleborg och Skateholm. Med bil är det enkelt att ta sig till Beddingestrand.

Vägbeskrivning

Om man kommer från Trelleborg på väg 9 som går rakt igenom Beddingestrand svänger man vänster in på Beddinge Kyrkväg nästan direkt när man kommer in i samhället. Området ligger sedan på vänster sida ca 300 meter upp.

Övrig information

Planbestämmelser

Detaljplan för del av Lilla Beddinge 1:18 m fl , Beddingestrand, Trelleborgs Kommun, Skåne län

Övrigt

Stor dagvattenanordning anlagd för området.

Dokument

Länkar

Sökhjälp