Grythyttans livsmedelsby

Hammarn , Grythyttan
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

203 311 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik

Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten

Området ligger mellan Hällefors och Grythyttan och erbjuder bra transportmöjligheter. Detaljplanen medger industriändamål med en nuvarande byggnadshöjd om 8-10 m indelat i tre olika zoner. Fastigheten ligger i direkt anslutning till väg 244 som förbinder de viktiga riksvägarna väg 63 och väg 50 samt järnvägssträckan Bergslagsbanan. Området återfinns precis vid sjön Torrvarpen

Övrig information

Servitut:

Servitut finns, bl.a. ledningsrätt och trädsäkring

Övriga gravatitioner:

Nej

Planbestämmelser:

Detaljplan antagen 1990-11-15. Industrifastighet i tre delar med industrigata

Gemensamhets-anläggningar:

Nej

Ekonomi

Typkod:

411

Utförande

VA:

V/A och el i anslutning till området

Omgivning

Omgivning/natur:

Naturskönt område nära sjön Torrvarpen

Företag i närheten:

Spendrups bryggeri AB, Grythyttan vin AB och Grythyttans stenindustri KB

Parkeringsmöjligheter/garage:

Ingen uppgift

Närservice:

Hällefors och Grythyttan tätort inom en radie på 5 km

Skyltläge:

Begränsat skyltläge

Kommunikationer

Kollektivtrafik via buss till området och järnväg i Hällefors och Grythyttan
Grythyttans livsmedelsby