Skriv ut

Skapa PDF

Stavlundsvägen 2, Tosterö

strängnäs

Detaljplanelagt område för bostäder och viss centrumverksamhet. Området är planerat med inriktning på hållbart boende.

Fakta

Typ av mark

Bostad

Pris

Enligt anbud.

Tomtarea

25 000 m²

Tillträde

Halvårsskiftet år 2017

Karta

Information

Beskrivning

Planlagt för blandad bebyggelse med flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande hus. I stora delar av området är det möjligt att bygga upp till två eller tre våningar med ett kvarter där det är möjligt med fem våningar. Området kommer att byggas ut i etapper. Etapp 1 är för genomförande med utbyggnad av gator, VA-anläggning och bostäder under 2017-2018. Etapp 2 påbörjas när etapp 1 är genomförd.

Utförande

VA

Byggs ut av Strängnäs kommun

Storlek

25 000 m²

Ekonomi

Pris

Enligt anbud.

Länkar

Sökhjälp