Skriv ut

Skapa PDF

Stavlundsvägen 2, Tosterö

strängnäs

Detaljplanelagt område för bostäder och viss centrumverksamhet. Området är planerat med inriktning på hållbart boende.

Fakta

Typ av mark: Bostad

Pris: Enligt anbud.

Tomtarea: 25 000 m²

Tillträde: Halvårsskiftet år 2017

Karta

Information

Beskrivning

Planlagt för blandad bebyggelse med flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande hus. I stora delar av området är det möjligt att bygga upp till två eller tre våningar med ett kvarter där det är möjligt med fem våningar. Området kommer att byggas ut i etapper. Etapp 1 är för genomförande med utbyggnad av gator, VA-anläggning och bostäder under 2017-2018. Etapp 2 påbörjas när etapp 1 är genomförd.

Utförande

VA: Byggs ut av Strängnäs kommun

Storlek: 25 000 m²

Ekonomi

Pris: Enligt anbud.

Länkar

Sökhjälp