Skriv ut

Skapa PDF

Maskinvägen 9, Staffanstorp

staffanstorp

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik
Storlek: 120 m²
Karta

Information

Utförande

Ytor Max Kr/m2/år
Övrigt 120

Omgivning

Omgivning/natur

I norra delen av Staffanstorp ligger fastigheten med fritt läge i utkanten av ett industriområde.

Närservice

Tätorten Staffanstorp består till stor del av villor och radhus men här finns också en del flervåningshus. Den gamla Malmövägen som går rakt igenom orten delar samhället i en nordlig och en sydlig del. Den sydliga delen består till större delen av villabebyggelse men även högstadieskolan Hagalidskolan med intilliggande idrottsanläggning samt ett område i Önsvala med företag och försäkringskassan. I den nordliga delen ligger ortens ombyggda centrum med flerbostadsbebyggelse, handel och service. Näringslivet på orten präglas av en- eller fåmansföretag och det finns inga större arbetsgivare på orten frånsett kommunen.

Kommunikationer

Några kilometer norr om orten går motorvägen E22 utanför Lund och några kilometer väster om går E6/E20/E22 (Yttre Ringvägen). Precis utanför Staffanstorp, nära fastigheten går länsväg 108 och riksväg 11. Via yttre ringen i Malmö når man med bil Öresundsbron på ca 15 minuter, Kastrup på ca 30 minuter och Köpenhamns centrum på ca 45 minuter. Via väg 108 är restiden till Sturup ca 15 minuter. Det finns en väl fungerande kollektivtrafik som gör att man når Malmö och Lund med buss på mindre än en halvtimme.

Sökhjälp