Skriv ut

Skapa PDF

Ulls väg 28, Green Innovation Park

uppsala

Kontor i vacker byggnad mitt på Camups.

Fakta

Typ av ledig lokal: Kontor
Storlek: 300 - 2 700 m²
Tillträde: enl. ök.
Karta

Information

Beskrivning

Kontorslokaler i tre plan i egen byggnad om totalt ca 2 700 m². Planlösningen är huvudsakligen rumsindelad med rum i varierande storlekar. Lokalerna kan delas av i mindre enheter från ca 300 m². Möjlighet till förrådsutrymme och inlastning finns på planet längst ned. Green Innovation Park är ett samarbete mellan Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet. Målet är att skapa en ny stadsdel för innovation och företagande. På området samlas företag, forskare och entusiastiska entreprenörer som driver den gröna näringen framåt. En plats där akademi, näringsliv och offentlig sektor drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika. Läs mer om satsningen på Green Innovation Park på www.greeninnovationpark.se.

Utförande

Ytor Min Max Kr/m2/år
Kontor 300 2 700

Omgivning

Omgivning/natur

Lokalerna är omgivna av en naturskön parkmiljö med stora grönytor och närhet till ån.

Företag i närheten

Green Innovation Park rymmer i dagsläget cirka 30 företag – och fler är på väg. Många är världsledande inom sitt område medan andra befinner sig i uppstartsfasen. Representationen bland företagen är bred: Här finns både export- produktion- och forskningsföretag inriktade på exempelvis medicinteknik, biologi, solenergi och miljösäkerhet. Områdets största aktör är SLU, Sveriges gröna universitet med cirka 1000 forskare och 2000 studenter. I universitetets toppmoderna forsknings- och undervisningslokaler kan du bland annat träffa världsledande agronomer, veterinärer, landskapsarkitekter och ekonomer. Ett stenkast bort finns SVA, en expertmyndighet inom veterinärmedicin med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning som en del av sitt uppdrag.

Parkeringsmöjligheter/garage

Det finns gott om parkeringsmöjligheter i området.

Närservice

På området finns gott om service såsom restauranger, caféer, träningsanläggning, närlivs, konferensytor etc. Det planeras för en omfattande utbyggnad av bostäder i området och utökad handel/service.

Kommunikationer

På ca 10 minuter tar du dig med bil från de centrala delarna av Uppsala. Bussförbindelserna är goda från Uppsala city och från Resecentrum går 5 stadsbusslinjer till Ultuna. Även regionbussarna 101 och 804 går till Ultuna. För uppdaterad information och tidtabeller se www.ul.se. En cykelväg går från Svandammen i centrala Uppsala och söderut i vackra omgivningar längs Fyrisån till Ultuna. Uppsala kommun planerar för att bygga ut ett effektivt transportsystem med kopplingar till södra staden. I dessa planer finns en spårvägslinje som binder ihop stadens södra delar med centrum och även en länk över Fyrisån som gör att kommunikationer från E4 och Stockholmstågen blir enklare

Dokument

Länkar

Sökhjälp