Skriv ut

Skapa PDF

Radiovägen 36, Lindalens industriområde

tyresö

Produktion, lager, industri och kontorsfastighet om 2 559 kvm.

Fakta

Typ av ledig lokal: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik, Övrigt
Storlek: 2 559 m²
Karta

Information

Beskrivning

Lokalen består av 2 105 kvm lager och 454 kvm kontor. Större delen av byggnaden har uppförts i ett plan ovan mark och innehåller höglager samt en mindre del med förråd, tvätthall och verkstad. Höglagret har en fri invändig rumshöjd om ca 7 m under balk och ca 9 m som högsta fria höjd. Lagret har en golvbeläggning med epoxibehandlad betong. Inlastning till lagerlokalerna sker via 4 lastportar om ca 3 m (B)* 3,5 m (H). 2 av portarna leder till tvätthall respektive verkstad. Oljeavskiljare och tryckluftssystem Den östra delen av byggnaden har formen av en triangel och denna del har uppförts i 2 plan ovan mark med låglager, omklädningsrum mm i bottenvåningen och kontor på övervåningen. Tomtmarken är plan och till största delen asfalterad. Tomten nyttjas till körytor och parkering. Byggnaden är uppförd på en pålad betongplatta med undergrund av berg och sprängsten. Stommen utgörs av balkar och pelare av stål. Yttertaket utgörs av stålkassetter med en utvändig beläggning av papp. Fasaderna består av profilplåt. Uppvärmning sker via elvärme och värmepump. Värmedistributionen sker via radiatorer till kontorslokaler och inblåsning i lagerdelar. Mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning finns installerat i byggnaden samt egen kyla via kylbafflar till kontorslokaler. Fönstren utgörs av 3- glasisolerfönster och metallbågar. Hiss saknas. Trapphuset består av en rak och bred trätrappa. Kontorslokalerna har en rumsindelad planlösning med rum utmed fasaderna och glasade väggar mot den gemensamma ytan. Lokalerna har en flexibel planlösning via flyttbara mellanväggar (Eurowand). I anslutning till kök och lunchrum på övervåningen finns tillgång till en altan. Avståndet till Stockholms City är ca 20-25 km och avståndet till Tyresö Centrum med stort utbud av butiker mm är ca 1-1,5 km. Omgivande bebyggelse utgörs av industri- och kontorsbyggnader. Fastigheten är belägen vid en vändplan och gränsar i söder mot ett naturområde. Genomfartsleden Gudöbroleden passerar ca 1 km väster om industriområdet.

Planlösning

Utförande

Ytor Max Kr/m2/år
Övrigt 2 559
Sökhjälp