Skriv ut

Skapa PDF

Marinvarvet, Fårösund

fårösund

Unik möjlighet att förvärva en egen hamn på norra Gotland med tillhörande mark och flertalet industribyggnader.

Fakta

Typ av fastighet till salu

Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik, Övrigt

Pris

Anbud.

Storlek

65 811 m²

Tillträde

enl.ök

Karta

Information

Beskrivning

Marinvarvet är beläget i tillväxtorten Fårösund som gränsar till Fårö. Med sitt välplacerade läge blev detta en av Sveriges viktigaste hamnar under kalla kriget. Läget vid sundet ger ett bra skydd mot stormar. Detta är även den hamn som har det minsta avståndet till Stockholms skärgård. Den största byggnaden, rymmer produktionslokaler för tillverkning av båtar samt kontorslokaler. Som bilaga till annonsen finns information om samtliga byggnader. Försäljningsprocess: Potentiella köpare inbjuds att lämna skriftligt anbud senast 2017-01-30. I anbudet skall budgivare utgå från att : *Försäljningen kommer att ske genom överlåtelse av existerande fastighetsägande bolag *Handpenning skall erläggas på avtalsdagen *Resterande köpeskilling skall erläggas på tillträdesdagen *Eventuella kostnader för uttagande av nya pantbrev ska erläggas av köparen *Hyresavtal, driftsavtal och liknande avtal övertas av kommande köpare *Köparen kommer att få möjlighet att besiktiga samtliga byggnader innan slutligt överlåtelseavtal upprättas *Fastigheterna överlåtes med friskrivning från fel i fastighet enl. kap 4 jordabalken och 10 kap miljöbalken *De anbud som inkommit kommer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar de för säljaren mest fördelaktiga buden *Den eller de budgivare som väljs ut till slutförhandling kommer att få ta del av mer detaljerad information om fastigheterna och bolaget. *Säljaren har fri prövningsrätt vid val av köpare *Säljaren förbehåller sig rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer före undertecknande av bindande överlåtelseavtal Övriga Upplysningar: Blankett för anbud finns som en bilaga till annonsen. Fullständig annons med mer info finns under bilagd länk. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer info.

Övrigt

Övrigt

Fastigheternas adresser är: Varvsvägen 20,24,30,35,36,37,39 Taxeringsvärdet är prel. i och med den pågående fastighetsregleringen av fastigheten Bunge Kronhagen 3:70.

Byggnader

Byggnad 1

Ytor Antal Area
Övrigt 65 811
Tomtarea 65 811

Ekonomi

Pris

Anbud.

Taxeringsvärde

6 036 000 kr

Dokument

Länkar

Sökhjälp