Skriv ut

Skapa PDF

Verksamhet inom växtprodukter och trädgård.

Fakta

Bransch: Handel/e-handel
Omsättning: 17 700 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområdena Garden Center, växtinredningar, utemiljöer och trädgårdsanläggningar. Bolaget har även utvecklat egna, unika produkter med god marginal som erbjuds kommuner och fastighetsbolag. Bolagets omsättning uppgick till c:a 17,7 Mkr per 2016. Bolaget har under de senaste åren gjort stora satsningar för framtiden med nya produkter, utbildningar och marknadssatsningar som förväntas ta Bolaget till en omsättning på 25-30 Mkr inom några år.

Utförande

Bransch

Handel/e-handel

Verksamhet

Inom affärsområdet Garden Center erbjuder Bolaget krukväxter, snittblommor och binderi, plantskoleväxter, perenner samt tillbehör. Affärsområdet Växtinredningar består av växtgrupper och designade växtgrupper för inomhusmiljöer. Affärsområdet Utemiljöer består av gallerprodukter såsom blomträd, kuber, amplar, med mera samt kunddesignade konstruktioner, planteringskärl, blomsterlök och färdigplanterade enheter. Affärsområdet Anläggningar omfattar tjänster och produkter för anläggning av trädgårdar och grönytor för offentliga miljöer. Volymutveckling har skett främst inom affärsområde Utemiljöer där Bolaget även har utvecklat egna produkter och nya försäljningsområden. Bolagets kunder består av privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsbolag. De olika affärsområdena fokuserar på olika kundgrupper där privatpersoner är den starkaste kundgruppen inom Garden Center och där företag, kommuner och fastighetsbolag är den starkaste kundgruppen inom Utemiljöer.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

17 700 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Marknadsnärvaro i mer än 30 år. Produktområden som utvecklas. Kundtrohet Egenutvecklade, unika produkter med god marginal som erbjuds kommuner och fastighetsbolag. Diversifierade affärsområden. Starkt produktkoncept för framtagning av färdig-planterade enheter för kommun och fastighetsmarknaden.

Länkar

Sökhjälp