Skriv ut

Skapa PDF

Teknikbolag till svensk och internationell basindustri. Omsättning 4 Mkr.

Fakta

Bransch: Övrigt

Pris: Fast pris, plus tilläggsköpeskilling för support av befintlig ägare gällande agentkontakter.

Kommun, område: Göteborg,

Information

Beskrivning

Nischföretag med stor potential och hög teknisk nivå. Marknadsledande i Sverige och den internationella marknaden ännu obearbetad. Företaget är avknoppat från ett väletablerat företag i samma bransch.

Utförande

Bransch: Övrigt

Ekonomi

Pris: Fast pris, plus tilläggsköpeskilling för support av befintlig ägare gällande agentkontakter.

Sökhjälp