Skriv ut

Skapa PDF

Bangårdsvägen 39A-D

kållered

Fyra fastigheter i centrala Kållered om sammanlagt ca 4 080 kvm och en tomtareal om 8 882 kvm.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik
Pris: 20 000 000 kr
Storlek: 4 080 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fyra fastigheter i centrala Kållered om sammanlagt ca 4 080 kvm och en tomtareal om 8 882 kvm. FASTIGHETSBESKRIVNING Bangårdsvägen 39 A, VÅMMEDAL 1:20: Tomtareal 1 799 kvm och lokalarea om ca 1 200 kvm Bangårdsvägen 39 B, VÅMMEDAL 1:21 : Tomtaeal 1 665 kvm och lokalarea om ca 1 152 kvm Bangårdsvägen 39 C, VÅMMEDAL 1:22: Tomtareal 1 665 kvm och lokalarea om ca 1 152 kvm Bangårdsvägen 39 D, VÅMMEDAL 1:23: Tomtareal 3 753 kvm och lokalarea om ca 576 kvm Sammanlagt: Tomtareal 8 882 kvm och lokalarea ca 4 080 kvm   Vakant övreplan, byggnad 2. (Tyglagret) OMGIVNING/NATUR Fastigheterna är belägna i ett industriområde. När liggande fastigheter är industrier, bostäder och villor. KOMMUNIKATIONER Bil till Mölndal C ca 6 min och distans ca 5 km. Till Göteborg C ca 13 min och distans ca 13 km. Pendeltåg från Kållereds station ca 12 min till Göteborg C. NÄRSERVICE I Kållered finns restauranger, caféer, livsmedelsaffärer, IKEA, läkarmottagning, apotek och postombud. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1961-63

Grund

platta på mark

Fasad

Eternit

Fönstertyp

Isolerglas

Ventilation

Mekanisk tilluft

Uppvärmning

Luftburen värme. Oljepanna i Annorlunda möbler och Bäddsoffs

Yta

Other 4 080m²

Ekonomi

Pris

20 000 000 kr

Hyresintäkt

1 487 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp