Skriv ut

Skapa PDF

Baggböle 115, Baggböle

umeå

Historiska Baggböle Herrgård - ett landmärke i Umeå.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 11 000 000 kr /Bud.
Storlek: 450 m²
Karta

Information

Beskrivning

Baggböle herrgård uppfördes 1846 på beställning av James R:son Dickson och utgjorde sedan förvaltarbostaden under Baggböle sågverks storhetstid. Huset är byggt i Empirestil i högt läge med slående utsikt över forsen. Denna vackra historiska Umeåfastighet med sitt underbara läge erbjuder idag köparen något alldeles extra!

Utförande

Planlösning

Baggböle sågverk var under perioden 1840 -1860 djupt involverade i den olovliga avverkningen av kronoskog och beställaren av Baggböle Herrgård James R:son Dickson vars bolag James Dickson & CO som 1840 köpt sågverket var under långa perioder involverad i rättsliga tvister angående denna stöld av kronoskog. Det var mycket svårbevisat vilken skuld sågverket och Dickson hade i avverkningarna men begreppet Baggböleri som lever kvar än i våra dagar kan ge en hint om vad som allmänt ansåg om det hela.

Byggnader

Byggnad 1

Ytor Antal Area
Total area 450
Tomtarea 34 070

Ekonomi

Pris

11 000 000 kr /Bud.

Omgivning

Omgivning/natur

Baggböle är en by drygt en halvmil nordväst om Umeå. Byn ligger vid Umeälvens norra strand och växte fram under 1500-talet. Området omfattar den medeltida byn Baggböles två delar. Den östra närmast Umedalen och den västra i anslutning till Baggböle Herrgård med omgivningar (ca 10 km från Umeå centrum). Vidare når området ner mot Umeälven och sträcker sig här västerut längs Arboretum Norr och österut till Baggböleören. Arboretet är mycket vackert beläget i sydsluttningen invid Baggböleforsen. Här, endast 10 km från Umeå centrum, kan du vandra på mer än 3 km iordningställda stigar och resa jorden runt på ett par timmar. Arboretet har nämligen indelats i olika världsdelar där träden och buskarna är placerade utifrån deras ursprung. En vandring i Arboretum Norr är en skön naturupplevelse i en vacker del av Umeälvens dalgång. En plats för rekreation så väl som studier! Entrén till arboretet finns nedanför slänten vid Baggböle Herrgård och kallas för "Bryggan".

Kommunikationer

Du kan ta dig till detta besöksområde med bil från E12, från Sockenvägen, längs älvens gång- och cykelvägar samt från Notvarpsbron från Umeå Energicentrum i Klabböle.

Sökhjälp