Skriv ut

Skapa PDF

Mycket fint fastighetsbestånd beläget i en växande stad efter Norrlandskusten.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Fastighetsbestånd bestående av två fastigheter beläget i en stad med hög tillväxt efter Norrlandskusten.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Byggnaderna är välunderhållna och har låga driftkostnader. Hyresgästerna består i huvudsak av företag inom olika branscher, vilket tillsammans med diversifierade löptider på hyresavtalen ger en god riskspridning. Den totala lokalytan uppgår till c:a 8 000 m2 fördelat på kontor, bostäder, butikslokaler, restauranger och lager med mera. Det totala driftnettot uppgår till c:a 6 mkr. Försäljning kan ske genom förvärv av båda fastigheterna i befintligt bolag, alternativt till två olika köpare där den ena fastigheten paketeras i nytt AB.

Resultat

Vinst

Sökhjälp