Skriv ut

Skapa PDF

Dalaslingan 4

trelleborg

Industrifastighet i Trelleborg.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 14 000 000 kr
Storlek: 3 760 m²
Karta

Information

Beskrivning

Tomställd industrifastighet om ca 3.760 kvm fördelade på ca 3.600 kvm lager/produktion samt 160 kvm kontor med byggår 1989. FASTIGHETSBESKRIVNING Tomställd industrifastighet om ca. 3.760 kvm belägen i Östra Trelleborg. Fastigheten är byggd 1989 och kvm fördelar sig på en lager och produktionsdel om ca 3.600 kvm samt kontor och personalutrymmen om ca 160 kvm. Fastigheten är belägen på en stor tomt om 14.305 kvm. Taxerad som (426) industrienhet, annan tillverkningsindustri.     INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 10% av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1989

Grund

Betongplatta

Fasad

Plåt/tegel kontorsdelen

Fönstertyp

2-glas

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Naturgas

Ytor Antal Area
Kontor 160
Varmlager 2 290
Other 1 310
Tomtarea 14 305

Ekonomi

Pris

14 000 000 kr

Länkar

Sökhjälp