Skriv ut

Skapa PDF

Terminalvägen 19, Löddeköpinge

löddeköpinge

Industrifastighet på Center Syd i Löddeköpinge.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik

Pris: 9 500 000 kr. Utgångspris.

Storlek: 1 680 m²

Karta

Information

Beskrivning

Industrifastighet om ca. 1 680 kvm på Center Syd i Löddeköpinge. FASTIGHETSBESKRIVNING Tomställd industrifastighet om ca 1.680 kvm fördelade på en produktions och lagerdel om ca 1.400 kvm samt kontor och personalutrymmen om ca 280 kvm. Byggnaden uppfördes 1999 och är belägen på en tomt om 5.279 kvm. Befintlig bebyggelse upptar ca 34% av tomten. Byggnaden är i gott skick och fastigheten är en industrienhet, annan övrig byggnad med (typkod 433).     PLANLÖSNING Industribyggnad i ett plan som innehåller produktionslokaler, kontor, lager och personalutrymmen. Produktionshall och lagerdel är belägna med fri takhöjd under balk om ca 4 meter. I anslutning till denna byggnads ena långsida finns en lägre byggnadskropp som innehåller kontor, omklädnings-/duschutrymmen, wc, lunchrum och konferansrum. Produktionshallen nås via ena sidan av en vikport och i anslutning till lagerdelen finns på västra långsidan ytterliggare en port. Huvuddelen av tomten, med undantag för ett ett område i anslutning till personalentréerna och bilparkering, är instängslad.   NÄRSERVICE Näromgivningen utgöres av handelshus samt industriell versamhet. Alla servicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns på gångavstånd. Trafiklederna E6/E20 finns på nära avstånd.  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. . 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår: 1999

Grund: Betongplatta

Stomme: Prefabricerade betongelement

Fasad: Puts

Fönstertyp: 2-isolerglastyp

Ventilation: Mekanisk till-och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Gas

Ytor Antal Area
Kontor 280
Other 1 400
Tomtarea 5 279

Ekonomi

Pris: 9 500 000 kr. Utgångspris.

Länkar

Sökhjälp