Skriv ut

Skapa PDF

Verksamhet inom anläggning- och entreprenad.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Omsättning: 39 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. Även vissa transporter utföres. Bolaget har utvecklats väl sedan starten och har haft en stark tillväxt de senaste åren. Under 2015 vann Bolaget ett flertal upphandlingar och fick ett antal nya kontrakt. Omsättningen per 2015 uppgick till c:a 38,9 Mkr med ett rörelseresultat på c:a 2,3 Mkr.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och effektiva tjänster inom anläggning och entreprenad samt viss transportverksamhet. Bolaget anpassar och skräddarsyr sina tjänster efter kundernas behov och önskemål och sätter alltid kunden i centrum. De viktigaste kunder är offentliga, energibolag, fastighetsbolag samt privata kunder. Bolaget har en bred maskinpark för att kunna hantera alla former av schaktuppdrag. Antal anställda uppgår till 14 stycken. Marknad för byggnation av bostäder och vägar är i dag mycket stark och efterfrågan på de tjänster som Bolaget erbjuder är stor. Detta bidrar till att det finns stor utvecklingspotential både på nuvarande marknad och på nya marknader.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

39 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Väl inarbetad verksamhet med stora och stabila kunder. Lång erfarenhet och god kunskap inom branschen. Flexibel verksamhet som kan anpassas efter kundernas egna önskemål. Kunniga och kompetenta medarbetare.

Länkar

Sökhjälp