Skriv ut

Skapa PDF

Maskinvägen 2

eslöv

Industrifastighet.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad
Pris: 19 800 000 kr. Åsatt fastighetsvärde.
Storlek: 3 010 m²
Karta

Information

Beskrivning

Välskött industrifastighet på bra läge i Eslöv. Stor hörntomt. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten består av en lättillgänglig hörntomt på 11 950 kmv bra beläget i Eslöv. Byggnaden är byggd 1974 och renoverad och tillbyggd 2005. Tidigare har Volvo Truckcenter varit hyresgäst. Kontor ca 355 kvm och verkstad, lager ca 2 655 kvm.     PLANLÖSNING Ljus entré med plats för reception och kundmottagning. Här finns kontor wc och utgång till verkstaden och lager. Godsmottagning och reservdelslager med entrésolplan. På plan två finns lunchrum med uteplats på terrasen, kontor, konferensrum, omklädnadsrum samt pannrum och fläktrum. Verkstadsdelen har fem portar åt vardera håll för genomfart, smörjgrop och taktravers. Tvätthall och lager. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1974/2005

Grund

Betongplatta

Fasad

Plåt

Fönstertyp

2-glas och 3-glas

Ventilation

Mekanisk till- och frånluft samt AC

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Naturgas

Ytor Antal Area
Kontor 355
Other 2 655
Tomtarea 11 950

Ekonomi

Pris

19 800 000 kr. Åsatt fastighetsvärde.

Länkar

Sökhjälp