Skriv ut

Skapa PDF

Landsvägen 2214

anderslöv

Modern och uthyrd handels och industrifastighet i gott skick.

Fakta

Typ av fastighet till salu

Kontor, Lager/Logistik

Pris

5 500 000 kr. Utgångspris.

Storlek

2 419 m²

Karta

Information

Beskrivning

Modern och uthyrd handels och industrifastighet i gott skick. FASTIGHETSBESKRIVNING Fullt uthyrd fastighet i Anderslöv. Fastigheten innehåller totalt 2 419 kvm fördelade på ca.812 kvm butik/kontor och personalrum samt ca.1 607 kvm lager/produktionslokal. Fastigheten som är byggd 2002 är belägen på en friköpt tomt om 8 609 kvm. Tomten är asfalterad och inhägnad med staket och grindar.    KOMMUNIKATIONER Fastigheten är belägen i södra delen av Anderslöv, utmed väg 101. ÖVRIGT Fastigheten är idag uthyrd till 2018-02-28. Kallhyra hyra 665.000kr/exkl moms. Det utgår en hyresrabatt om 60.000kr år 2.   INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

2002

Stomme

Stål/Tegel

Fasad

Plåt

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Ytor Antal Area
Butik 812
Varmlager 486
Kallager 1 121
Tomtarea 8 609

Ekonomi

Pris

5 500 000 kr. Utgångspris.

Länkar

Sökhjälp