Skriv ut

Skapa PDF

Mileksvägen 2, Mönsterås

mönsterås

Tillfälle att förvärva ett välskött företag inom Träbearbetning som är rustat för framtiden med goda utvecklingsmöjligheter!

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Pris: 1500 aktier i Mönsterås Trädetaljer AB
Kommun, område: Mönsterås, Mönsterås
Karta

Information

Beskrivning

Mönsterås Trädetaljer AB, tillverkar idag främst laminatmöbler till skolor och annan offentlig miljö, utemiljöer till företaget Nola i form av bord och bänkar, väderskydd (busskurer, cykelställ) i royalimpregnerad furu till företaget Norfax, och ett flertal andra produkter. Företaget har 14 anställda, inklusive tre ägare. Omsättningen har stabilt ökat. Med utgångspunkt från räkenskapsåret 2009/2010 har omsättningen ökat från 15,6 till 21,5 miljoner kronor. Verksamheten drivs sedan 1984 av tre bröder och sedan 1997 i egna lokaler. Finsnickeri har funnits i familjen i 200 år. Ägarna till Mönsterås Trädetaljer AB ”ser med optimism på framtiden och har som målsättning att ytterligare kunna utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör.” Ambitionen och ledmotivet är att alltid försöka anpassa verksamheten efter kundernas önskemål och behov med högsta kvalitet genom gedigen kunskap och erfarenheter. 1997 inköptes 6 000 kvm mark och 2008 ytterligare 8 230 kvm mark. 1997 byggdes en ny fabrik med en produktionsyta på 1 600 kvadratmeter med intilliggande kontor och personalutrymme på 100 kvadratmeter. Utbyggnad med 500 kvm produktionsyta skedde år 2003 och omfattar således nu 2 100 kvm. Företaget har goda lagringsmöjligheter för både skivlager och lager av massiv trä. Lagerlokalen i stålplåt på 1 200 kvm byggdes år 2005. Där lagerhålls massivträ och lagerhållning åt kund mot lagerhyra. Tältlagerhallen från 2005 har en yta på 760 kvm. Där lagerhålles allt skivmaterial. Byggnaden är försedd med avfuktningsanläggning. Rörelsefastigheten i Mönsterås Kommun är logistiskt välbelägen vid E22 och omfattar totalt 14 230 kvm mark med hårdgjorda körplaner av asfalt.                         All mark är säkerställd genom inhägnad av ståltrådstängsel samt automatiska stålgrindar. Företaget har löpande investerat i en ändamålsenlig maskinpark och produktionstekniker, samt tekniker för lackering och spånutsug. Verkningsgrad för värmeåtervinningsanläggningen ligger på 90%. Uppvärmning sker med bergvärmepump. Anläggningen är således mycket energieffektiv. Verksamheten är även produktionseffektiv och har hög automatiseringsgrad med moderna processmaskiner. Omsättningen har därför kunnat ökas utan motsvarande ökning av antalet anställda. Företaget är miljömedvetet både vad gäller återvinning och produktionsingridienser. Bland annat redovisas MÖBELFAKTA, vilket innebär en redovisning av innehållet i lim, trä, möbelhjul, återplanteringsåtagande för bolagets träleverantörer, etc. I Bolagets produkter återfinns, ur säkerhetssynpunkt, endast härdat glas. Vid en analys av Företagets produktionsområde inom träbearbetningsbranschen kan konstateras att man är verksam inom ca 25% av branschens totala omsättning, vilket är en relativt stor del av Företagets verksamhetsområde inom total branschomsättning. Det får då anses att Företaget inom sitt produkt- och verksamhetsområde har en säker plattform för orderingång och flexibla valmöjlighet av kunder i detta kundunderlag. Det har också historiskt visat sig att Företaget har kunnat hantera konjuktursvängningar med bibehållen omsättnings- och resultatutveckling. Företaget har en stabil kundkrets samt håller en mycket hög produktkvalitet och leveranssäkerhet. Omsättningen för räkenskapsåret 2015/2016 (30/4) var 21,5 msek. Genomsnittlig omsättning de senaste 7 år är 16,7 msek och för de senaste 3 åren 18,7 msek, Bruttovinsten ligger stabilt på ca 65% de senaste 7 åren och rörelseresultatet före avskrivningar och räntor under samma period på mellan 20-25% av omsättningen.   Företaget är väl rustat för en ny ägare att utveckla ytterligare. En köpare med befintlig verksamhet bör kunna räkna med synnergieffekter. För ytterligare information och prospekt med förvärvspris, kontakta ansvariga mäklare: Länia Företagsförmedling Företagsmäklare Dan Edlund Tel. 070-331 20 04 E-post: dan.edlund@lania.se Länia Företagsförmedling Reg. Fastighetsmäklare Jonas Mångs Tel 073-585 76 10 E-post: jonas.mangs@lania.se.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Ekonomi

Pris

1500 aktier i Mönsterås Trädetaljer AB

Sökhjälp