Skriv ut

Skapa PDF

Södra Allén 5, Motala

motala

En funktionell byggnad på en bra placering med flexibel användning. Lättillgänglig. Mångsidig användning.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik, Övrigt
Pris: 1 300 000 kr
Storlek: 558 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industribyggnad Industribyggnad uppförd i två delar varav en del i 2 plan. Övreplanet är inrett till kontor om ca 170 kvm. Nedre plan innehåller lokaler för lager och produktion. En del i markplan under kontor har takhöjd om ca 2, 70 meter. Denna del är ca 163 kvm. En vidbyggd del har takhöjd om ca 3,20 meter. Denna del är ca 225 kvm. Byggnaden har utrymts och är klassad som saneringsbyggnad. Behov av renovering föreligger innan byggnaden kan nyttjas. Värmesystemet har delvis demonterats. Osäker funktion i installationer för el, värme och VA. Planbestämmelser: Detaljplan (2008-06-19). Ny detaljplan har tagits fram för annat ändamål än tidigare då området nyttjats för industriändamål. Gällande plan medger rätt för handel och har tillkommit på grund av en planerad etablering av detaljhandel. Planen omfattar ett område som inkluderar fastigheterna Hörnan 6, 7, 8, och 9. Byggrätten utgör 35% av arealen i 2 våningar. Högsta totalhöjd om 11.0 meter.

Byggnader

Byggnad 1

Grund

Betong

Stomme

Trä

Bjälklag

Trä

Fasad

Träpanel

Tak

Plåt

Ventilation

Mekanisk frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt

Uppvärmning

Direktverkande el (delvis demonterade)

Ytor Antal Area
Kontor 1 170
Industri 2 388
Tomtarea 845

Ekonomi

Pris

1 300 000 kr

Taxeringsvärde

258 997 kr

Omgivning

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen vid södra infarten till Motala.

Sökhjälp