Skriv ut

Skapa PDF

Unik programvaruutvecklare.

Fakta

Bransch

Tjänsteföretag

Pris: Prisuppgift

Omsättning

20 000 000 kr

Geografi

Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget utvecklar och tillhandahåller programvara och tjänster inom ett särskilt segment i tjänstebranschen. Bolaget har en diversifierad kundbas och serviceavtal med samtliga kunder, vilket resulterar i att cirka 75 % av intäkterna är återkommande och utgörs av månatliga serviceintäkter. Bolaget omsätter cirka 20 mkr och har de senaste tre åren uppvisat en rörelsemarginal som överstiger 20 %.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Bolaget har skaffat sig en marknadsledande position på den svenska marknaden inom ett särskilt segment genom att tillhandahålla ett unikt kunderbjudande. Bolaget erbjuder olika produkter och tjänster, varav den egenutvecklade programvaran är kärnan i verksamheten. En av de främsta styrkorna i bolagets affärsmodell är att cirka 75 % av intäkterna är återkommande. All nyförsäljning resulterar i månatliga serviceintäkter, vilket resulterat i att de återkommande intäkterna från befintliga kunder har ökat från cirka 5 mkr under 2011 till cirka 15 mkr under 2015. Bolaget har en diversifierad kundbas bestående av över 500 kunder, varav den största kunden utgör 3 % av de totala intäkterna. Bolaget har cirka 20 anställda. Bolaget bedriver verksamheten i hyrda lokaler i Västsverige.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

20 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Marknadsledande i Sverige inom sitt segment, marknadsandelen ökar kontinuerligt. Unikt kunderbjudande. 75 % återkommande intäkter som utgörs av månatliga serviceintäkter. Hög och ökande rörelsemarginal, över 20 % de senaste tre åren. Starkt kassaflöde, i nivå med rörelseresultatet då rörelsekapitalet är negativt och det inte föreligger något investeringsbehov. Samtliga utvecklingskostnader har kostnadsförts löpande. Fortsatt tillväxt och ökande resultat prognostiseras. Programvaran kan appliceras inom fler segment. Stor marknadspotential i norra Europa.

Länkar

Sökhjälp