Skriv ut

Skapa PDF

Mejerivägen 2B, Stjärnhov

stjärnhov

Industri-/ lagerfastighet.

Fakta

Typ av fastighet till salu

Industri/Verkstad, Lager/Logistik

Pris

4 500 000 kr. Bolagstransaktion.

Storlek

1 477 m²

Karta

Information

Beskrivning

Industri-/lagerfastighet bestående av tre byggnader med bra utvecklingspotential. Fastigheten kommer överlåtas vakant. Stor friköpt tomt om 9 403 kvm. 4 st portar med fullhöjd för lastbilar. FASTIGHETSBESKRIVNING Industri/lagerfastighet bestående av tre byggnader 1) Kontoret - Kontorslokal om 110 kvm med tre kontorsrum, duschrum, WC och kök, kyl/frys samt diskmaskin. Verkstadslokal om 341 kvm med stor öppen yta samt stor port. 2) Garaget - Garage om 316 kvm med cirka 5 meter i takhöjd, travers för max 6 ton samt WC. Entresolplan med kontor och pentry. 3) Mejeriet - två st produktionslokaler om 415 kvm samt 281 kvm. Den större ytan utgörs av en lägre produktionsdel med tre tarverser, två kontor, dusch, WC samt omklädningsrum. Två portar. Den mindre ytan utgörs av produktionsyta med bra takhöjd  samt stor port. KOMMUNIKATIONER Från Stockholm - kör mot/förbi Södertälje, Ta av vid väg 141 mot Katrineholm. Kör väg 57 mot Gnesta. Passera Gnesta, kör ytterligare cirka 20 km. Sväng mot Gnesta GK. NÄRSERVICE Stjärnhov - Här finns en matvaruaffär med post, bensinmack, pizzeria, prylaffär, hårsalong, bilhandlare och bilverkstäder. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse.   PLANBESTÄMMELSER FORTS Ändring av detaljplan: Stjärnhov,vägföreningens ansvarsområde (2003-02-13) Detaljplan: Gryt 1:1 och hovgården 1:6 (2012-06-20).

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1950 samt 1977

Grund

Betongplatta

Fasad

Puts//plåt/Tegel

Fönstertyp

2-glas

Ventilation

Självdrag

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Elradiatorer/Luftvärmepump/Flis

Ytor Antal Area
Kontor 111
Varmlager 345
Other 1 021
Tomtarea 9 403

Ekonomi

Pris

4 500 000 kr. Bolagstransaktion.

Driftkostnad

138 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp