Skriv ut

Skapa PDF

Rörvägen 8, Vilan

kristianstad

Mycket bra beläget i Vilan med Willys, Mc Donalds och Lidl som närmsta grannar.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Lager/Logistik
Pris: 14 900 000 kr
Storlek: 1 933 m²
Karta

Information

Beskrivning

Mycket bra beläget i Vilan med Willys, Mc Donalds och Lidl som närmsta grannar. Säljes tomställd. Ev uthyres hela fastigheten. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött butik och handelsfastighet. Fastigheten är byggd 1979, renoverad och tillbyggd 2002. Den nyare delen har fri takhöd på 5,80 och den äldre delen 3 meter.  PLANLÖSNING Stor butiksyta med nedpendlad belysning i den högre delen. Kundwc och möjlighet att öka eller minska lagerdelen. Lagerdelen har separat nattmottagning. Personalutrymme med kök och lunchrum, omklädnadsrum och kontor samt förråd och serverrum. OMGIVNING/NATUR Bra beläget i handelsområdet Vilan. Granne med Willys, Mc Donalds och Lidl. Gott om parkeringsplatser. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1979/2002

Grund

Pålad Betongplatta

Fasad

Plåt

Fönstertyp

2-glas och 3-glas

Ventilation

Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Ytor Antal Area
Other 1 933
Tomtarea 5 152

Ekonomi

Pris

14 900 000 kr

Länkar

Sökhjälp