Skriv ut

Skapa PDF

Etablerat byggföretag i Stockholm till salu.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet

Pris: Prisuppgift

Omsättning: 30 000 000 kr

Län: Stockholm

Information

Beskrivning

Verksamheten i Bolaget omfattar idag huvudsakligen åtgärdande av försäkringsskador inom bygg. Bolaget har stora avtalskunder som kan generera en betydande organisk tillväxt vid ökad kapacitet. * Omsättning +30 MSEK med en soliditet som ligger på mycket sunda nivåer. * Bolagets har en mycket låg skuldsättningsgrad.

Utförande

Bransch: Byggverksamhet

Ekonomi

Omsättning: 30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

* Möjlighet att förvärva ett nischat och väletablerat Bolag inom försäkringsskador i byggsektorn. * Stark och stabil kundbas med värdefulla avtal. * Bolaget uppvisar i grunden en mycket god avkastning och stark finansiell ställning. * Företagets nuvarande ägare och VD kan under en överlämningsfas säkerställa en strukturerad överlåtelse.

Sökhjälp