Skriv ut

Skapa PDF

Populär förskola i Stockholm med expansionsmöjligheter.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Pris: Omsättning: 10-20 mkr.
Omsättning: 15 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Försäljningen omfattar en förskola som är belägen i ett mycket attraktivt villakvarter i Storstockholm. Bolaget har f.n. avtal som omfattar 35 barnplatser. Det finns mycket goda möjligheter att expandera förskolan till uppskattningsvis 100 platser. Bolaget äger fastigheten där verksamheten bedrivs inkl. en stor tomt med byggrätter. I dagsläget står ca 112 barn i kö.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Bolaget bedriver privat förskoleverksamhet som ett alternativ till de kommunala förskolorna. Bolagets förskola bedriver traditionell förskoleverksamhet med en undervisningsinriktad pedagogik. Barnens naturliga nyfikenhet och vilja att ta in ny kunskap uppmuntras och utvecklas med stort fokus på utomhusaktiviteter. Bolagets förskola är belägen i ett mycket attraktivt villa-kvarter i Storstockholm. Bolaget har f.n. avtal som omfattar 35 barnplatser. Det finns mycket goda möjlighetera att expandera förskolan till ca 100 platser. Bolaget äger en stor tomt med byggrätt samt har i dagsläget ca 112 barn i kö. Förskoleverksamheten omfattar barn i ålder 1-6 år med åldersindelning i mindre grupper. Verksamheten erbjuds dagtid mellan 06.30 – 18.00 och följer kommunens regler för öppettider.

Ekonomi

Pris

Omsättning: 10-20 mkr.

Omsättning

15 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Mycket omtyckt och väletablerad förskola belägen i ett expansivt område (många barn, 112 st, i kö). Stor utvecklingspotential att öka antalet barnplatser till ca 100 st. Bolaget erbjuder ett dagligt pedagogiskt program inriktat mot aktivt lärande. Egen fastighet med över 3.800 m2 mark.

Länkar

Sökhjälp