Skriv ut

Skapa PDF

Generalagentur för byggrelaterade produkter.

Fakta

Bransch: Handel/e-handel
Omsättning: 30 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget är generalagentur i Norden för design- och kvalitetsprodukter inom byggbranschen. Bolaget utför även konsultation inom sitt specialistområde. Bolaget erbjuder produkter från flertalet större tillverkare i branschen. Bolagets omsättning per 2015 uppgick till c:a 30 Mkr med ett rörelseresultat på c:a 2 mkr.

Utförande

Bransch

Handel/e-handel

Verksamhet

Bolagets geografiska marknad består av hela Norden och produkterna som Bolaget marknadsför och säljer har en stark koppling till bygg- och inredningsbranschen. Marknadsmöjligheter för vidare utveckling finns inom: VVS-branschen (obearbetad) Husföretag Köks- och inredningsföretag Arkitekter Med den ökande byggnationen ser framtiden ljus ut och produkterna är anpassade för framtida krav (regler för 2020). Verksamheten bedrivs från egenägda lokaler och fastigheterna kommer att ingå som en del av försäljningen. Lokalerna är ändamålsenliga och väl anpassade för verksamheten. Den totala lokalytan uppgår till c:a 450 m2 varav 400 m2 utställningsyta, c:a 50 m2 kontor. Vidare finns även c:a 1000 m2 lager. Del av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Stabil ekonomi – Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet. Bolaget är generalagenter i Norden för välkända och högkvalitativa varumärken. Stabila återförsäljare - Bolaget har byggt upp ett brett återförsäljarnätverk, i både Sverige och resten av Norden. Bolaget erbjuder ett produktprogram väl anpassat för nutida och framtida önskemål från såväl konsumenter som professionella aktörer/återförsäljare.

Länkar

Sökhjälp