Skriv ut

Skapa PDF

Mark- och anläggningsbolag i Mälardalen.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Omsättning: 30 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget har en bred kundstock, långa avtal och stark lokal marknadsposition.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Bolaget arbetar med fjärrvärme, trädgårdsanläggningar och finplanering av mark, schaktning och planering av vatten- och avloppsanläggningar och olika typer av grundläggningsarbeten. Bolagets kunder är främst företag inom energi- och byggsektorn.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Stark lokal marknadsposition Bred kundstock och långa avtal Medarbetare med starkt engagemang Specifik spetskompetens inom fjärrvärme Goda utvecklingsmöjligheter

Länkar

Sökhjälp