Skriv ut

Skapa PDF

Mark- och anläggningsbolag i Mälardalen.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet

Pris: Prisuppgift

Omsättning: 30 000 000 kr

Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget har en bred kundstock, långa avtal och stark lokal marknadsposition.

Utförande

Bransch: Byggverksamhet

Verksamhet: Bolaget arbetar med fjärrvärme, trädgårdsanläggningar och finplanering av mark, schaktning och planering av vatten- och avloppsanläggningar och olika typer av grundläggningsarbeten. Bolagets kunder är främst företag inom energi- och byggsektorn.

Resultat: Vinst

Ekonomi

Omsättning: 30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Stark lokal marknadsposition Bred kundstock och långa avtal Medarbetare med starkt engagemang Specifik spetskompetens inom fjärrvärme Goda utvecklingsmöjligheter

Länkar

Sökhjälp