Skriv ut

Skapa PDF

Näs Gård, Näs

västerås

Exklusiv hästgård med ca 4,2 mkr intäkter.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Övrigt
Pris: 38 000 000 kr /BUD
Storlek: 450 m²
Karta

Information

Beskrivning

Näs gård är vackert belägen i det Västmanländska landskapet, cirka 6 kilometer från Västerås mest centrala delar. Näs Gård har en lång och rik historia och dess ursprung sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Runt Fastigheten sträcker sig vidsträckta och öppna fält med insprängda holmar samt sammanhängande skogsmark med löv- och barrskog. Genom Fastighetens höga läge ges en god överblick över det omgivande landskapet, vilket bidrar till dess allmänt goda intryck. Det finns goda möjligheter till hyresintäkter om ca 4,2 mkr/år. Fastighetens markareal uppgår till cirka 92 Ha. Av markarealen motsvarar cirka 47 Ha åker, 24 Ha betesmark och resterande mark fördelas över skogsimpediment och övrig mark. Den egna marken genererar årligen cirka 500 ton foder. På Fastigheten är uppfört ett tjugotal byggnader med ett varierat ursprung och utförande. Byggnaderna är centralt samlade inom Fastigheten, och tillfart sker via en nyanlagd, belyst och grusbelagd väg. Corps de Logi härrör från slutet av 1600-talet och är uppförd i Karolinerstil. Nuvarande utseende härrör sannolikt från en om- och tillbyggnad som genomfördes under 1700-talet. Byggnaden har en rektangulär form i våningar jämte en stor oinredd vind. Vindens storlek samt takhöjd möjliggör konvertering till bostadsyta. Byggnadens bostadsyta motsvarar cirka 440 kvm fördelat över ett tiotal rum jämte kök och flera våtutrymmen. Tillhörande flygelbyggnader skapar en tidstypisk gårdsbild och används till boende och till förvaring. Övriga byggnader omfattar tre bostadsbyggnader, två ridhus varav ett med stall och kontorsutrymmen, tre stallbyggnader varav ett med en maskinhall, en stor och vinkelbyggd ladugård med tork och silo, en separat maskinhall, flera förrådshus för maskiner och övrig utrustning samt flera magasin för foder och säd. Det finns i nuläget totalt 54 boxplatser. Inom Fastigheten är även anlagt en ridbana om 5 000 kvm, skrittmaskin samt ridvägar. Byggnadernas standard bedöms som normal till mycket god för respektive byggnads användning och ursprung. I huvudsak sker uppvärmning av vissa ekonomibyggnader genom jordvärme. Corps de Logi uppvärms via oljepanna. Sammantaget bedöms att Fastighetens markareal och uppförda byggnader tillsammans med det rofulla läget och det Västmanländska landskapets vackra natur skapa förutsättningar för ett mycket attraktivt boende och att bedriva verksamhet i enlighet med den nuvarande. Gårdens historik i kombination med ett rikt innehåll av tidsenliga detaljer, smakfullt utförda renoveringar och moderniseringar, adderar ytterligare värde och atmosfär.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1909, 1920, 1936

Grund

Källargrund i huggen sten

Stomme

Timmer

Fasad

Trä

Fönstertyp

Kopplade fönster

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om, Kommunalt/enskilt sommarvatten. En

Uppvärmning

Kombinationspanna med olja eller el

Yta

Butik 450m²

Ekonomi

Pris

38 000 000 kr /BUD

Sökhjälp