Skriv ut

Skapa PDF

Rimbo / Enköping

rimbo

Fyra välskötta vårdfastigheter säljes i paket. Försäljningen genomförs i bolagsform.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Övrigt
Pris: 36 900 000 kr
Storlek: 1 627 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fyra välskötta vårdfastigheter säljes i paket. Försäljningen genomförs i bolagsform. Tre fastigheter är belägna i Norrtälje-Rimbo, en fastighet är belägen i Enköping-Simtuna samtliga uthyrda med långa kontrakt som ger bra avkastning. FASTIGHETSBESKRIVNING ENKÖPING SIMTUNA -TIBBLE 3:1 På fastigheten finns fyra välskötta byggnader som tidigare varit bondgård, Fastigheten används idag som HBV hem. Huvudbyggnad om 240 kvm i två plan, skolbyggnad om 42 kvm, tvättstuga/pannrum om 103 kvm samt ladugårdsbyggnad om 890 kvm. Huvudbyggnaden är delvis nyrenoverad, nya golv, målning och tapetsering. Uppvärmning av huvudbyggnad, skola,och tvättstuga sker genom luftvärmepump. Ventilation genom självdrag.  Fastigheten som ligger naturskönt mellan Enköping och Sala har en areal om 67 276 kvm. Hyresavtal till den 2025-06-30,  hyresgästen svarar för sina egna kostnader.    NORRTÄLE RIMBO-TRANVIK 2:1 På fastigheten finns en välskött byggnad uppförd 1992 med en area om 360 kvm boa. fördelat  på fem lägenheter + en personallägenhet alla med dusch och kök, därutöver finns gemensamhetsutrymmen + 30 kvm förråd. Fastigheten används idag  som LSS. Uppvärmning genom elpanna från 2015. Mekanisk ventilation med till och frånluft och återvinning. Kommunalt VA. Fastigheten som ligger naturskönt utanför Rimbo har en areal om 9 460 kvm. Hyresavtal till den 2021-04-30,  hyresgästen svarar för sina egna kostnader. NORRTÄLE RIMBO-TRANVIK 2:3, På fastigheten finns en byggnad i två plan i mycket bra skick, uppförd 2002  med en area om 231 kvm. 210 kvm fördelat  på sovrum, gemensamt kök, badrum och gemensamhetsytor, 9 kvm kontor och 12 kvm förråd. Fastigheten används idag  som vårdfastighet HVB hem. Uppvärmning genom sjö-värmepump i kombination med oljepanna. Mekanisk ventilation med till och frånluft.   Eget vatten genom brunn, avlopp septitank och infiltration.Kommunalt VA är på ingång. Fastigheten som ligger naturskönt vid sjön Syningen utanför Rimbo har en areal om 20 649 kvm. Hyresavtal till den 2022-01-01,  hyresgästen svarar för sina egna kostnader. NORRTÄLE RIMBO-TRANVIK 2:5 På fastigheten finns en huvudbyggnader  uppförd 1957 med en area om 400 kvm. fördelat på 10 rum och 2 lägenheter, gemensamhetsytor och personalytor. En byggnad uppförd 2006 med en area om 140 kvm. fördelat på tre lägenheter, förråd och carport. Fastigheterna används idag  som vårdfastigheter HVB hem. Uppvärmning genom sjö-värmepump i kombination med oljeanna. Mekanisk ventilation med till och frånluft.   Eget vatten genom brunn, avlopp septitank och infiltration.Kommunalt VA är på ingång. Den mindre byggnaden har elvärme + återvinning. Fastigheten som ligger naturskönt vid sjön Syningen utanför Rimbo har en areal om 4 840 kvm. Hyresavtal till den 2022-01-01,  hyresgästen svarar för sina egna kostnader. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: enligt verenskommelse Tillträde enligt överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Yta

Bostad 1 627m²

Ekonomi

Pris

36 900 000 kr

Hyresintäkt

2 811 000 kr/år

Driftkostnad

125 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp