Skriv ut

Skapa PDF

Gamla Uppsala 80:5, Ärna

uppsala

Fakta

Typ av mark: Industritomt

Pris: enligt anbud.

Tomtarea: 29 856 m²

Karta

Information

Beskrivning

Industritomt belägen vid gamla E4:an strax norr om Uppsala i höjd med F16 och Ärna. Tomten om 29 856 m² består till en mindre del av grusade uppställningsytor inhägnade med industristängsel. De övriga ytorna är planerad för industri och består av skogsmark. Pris : Enligt anbud.

Övrigt

Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Väg(2 st).

Övriga gravatitioner: Avtalsservitut Kraftledning.

Planbestämmelser: Fornlämning.

Gemensamhets-anläggningar: Uppsala Fullerö S:20, Uppsala Gamla Uppsala GA:10, Uppsala G

Storlek: 29 856 m²

Ekonomi

Pris: enligt anbud.

Taxeringsvärde: 3 630 000 kr

Typkod: 411

Omgivning

Närservice: Närheten till Uppsala erbjuder god service.

Kommunikationer: Bra kommunikationsmöjligheter då gamla E4:an passerar tomten och här går också Uppsala buss linje 111.

Sökhjälp