Skriv ut

Skapa PDF

Kustvägen 250, Landskrona

asmundtorp

Industri/logistikfastighet.

Fakta

Typ av fastighet till salu

Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik

Pris

12 900 000 kr. Åsatt fastighetsvärde.

Storlek

2 458 m²

Karta

Information

Beskrivning

Industrifastighet med bra läge vid E6/E20. Stor inhägnad tomt och modernt kontor. Fullt uthyrt. TRE PUNKTER Bra läge vid E6/E20 Modernt kontor Inhägnad tomt FASTIGHETSBESKRIVNING Mycket välskött industrifastighet med bra läge vid E6/E20. Stor inghägnad tomt med elstängsel och asfalterad yta.  Fint renoverat kontor om ca 314 kvm i ett plan med vattenburen golvvärme och hög standard. Ombyggt och renoverat 2012. Verkstad/lager om ca 479 kvm med nya portar och nås från kontoret. Varmlager byggt 2014 om ca 1 460 kvm. Ventilationssystem och ledbelysning anpassat för att kunna dela av lokalen. Luftvärmepumpar och kyla. Fiber finns indraget. Kallager om ca 205 kvm.       KOMMUNIKATIONER Nära påfart Landskrona E6/E20,  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1981/2014

Ytor Antal Area
Kontor 314
Industri 479
Varmlager 1 460
Kallager 205
Tomtarea 25 767

Ekonomi

Pris

12 900 000 kr. Åsatt fastighetsvärde.

Hyresintäkt

1 545 000 kr/år

Driftkostnad

104 442 kr/år

Länkar

Sökhjälp