Skriv ut

Skapa PDF

Bolag med vårdfastighet belägen i Norra Norrland.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Omsättning: 11 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget äger en mycket fin och väl underhållen vårdfastighet belägen i Norra Norrland inrymmande boende, kontor och lokaler. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till c:a 2 895 m2 och driftnettot per 2016 beräknas uppgå till c:a 1,7 mkr.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Hyresgästen som hyr c:a 67 % av byggnadsytan består av ett stort och stabilt företag och med denna hyresgäst har Bolaget ett hyresavtal som löper till och med 2021. Även med flertalet övriga hyresgäster finns långa hyresavtal. Flertalet renoveringar/investeringar har utförts de senaste åren.

Ekonomi

Omsättning

11 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har stabila hyresgäster med långa hyresavtal Flertalet större renoveringar har utförts de senaste åren Fastigheten har ett bra och strategiskt läge

Länkar

Sökhjälp