Skriv ut

Skapa PDF

Lönsamt lyft- och kranföretag

Tillfälle att förvärva väletablerat och mycket lönsamt serviceföretag mot i huvudsak byggsektorn i Skaraborg.

Fakta

Bransch

Byggverksamhet

Pris: Prisuppgift

Omsättning

6 000 000 kr

Län

Västra Götaland

Information

Beskrivning

Bolagets geografiska marknad är Skaraborg, med tyngdpunkt i en av de ledande kommunerna i länet. Omsättning 2015, ca 6 MSEK. Rörelseresultat före skatt 2015, drygt 2 MSEK. Transaktionen sker genom köpares förvärv av rörelsen/inkråmet i målbolaget. Processen inleds med att intressenter erhåller mer information efter undertecknande av sekretessavtal. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt diskussion som innebär erhållande av mer speci?k information, visning etc. Tillträde efter överenskommelse.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Företagets primära verksamhet är att utföra lyft- och krantjänster mot både de stora bygg- och entreprenadföretagen som mot mindre kunder med speciella önskemål. Företaget utför även snöröjnings- , last- och transporttjänster under delar av året. Verksamheten drivs utifrån hyrda strategiskt placerade lokaler. Ledorden i företaget är en mycket god tillgänglighet och pålitlighet med betoning på säkerhet och arbetsmiljö. Bolaget innehar en för verksamheten mycket fin och välanpassad maskinpark med redskap och tillbehör. Bl a finns 2 st teleskopslastare, 1 st lastmaskin, 1 st grävmaskin och halkbekämpnings- utrustning.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

6 000 000 kr

Dokument

Länkar

Sökhjälp