Skriv ut

Skapa PDF

Kolonivägen 3, Västra Västervik

västervik

Fullt uthyrd industrifastighet i Västervik.

Fakta

Typ av fastighet till salu

Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik

Pris

14 000 000 kr

Storlek

1 468 m²

Karta

Information

Beskrivning

Fullt uthyrd kommersiell fastighet med god avkastning i västra Västervik med blandade kontors och verkstadslokalytor. Skyltläge mot trafikerad genomfartsled. Nuvarande hyresintäkter ca 1,3 Mkr. Tillträde enligt överenskommelse. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är bebyggd med flera industribyggnader som byggts i olika tidsperioder. Den första byggnaden (till vänster från entrégrinden sett) uppfördes 1978 och har sedan i flera omgångar byggts på med den sista delen uppförd 2006 i varierande ett och två våningsplan. Den andra byggnaden (till höger från grinden sett) uppfördes den första delen 1990 och byggdes ut ytterligare 1998 och har även den både ett och två plan. Bägge byggnaderna har blandade inredda ytor om kontor samt produktion vilka nås med industriportar. Uppvärmning sker via fjärrvärme samt FTX ventilation. Internetanslutning är framdraget till lokalerna med möjlighet för hyresgästerna att själva aktivera och teckna abonnemang hos leverantör.   Till en av lokalerna finns oljeavskiljare installerat, en annan har travers samt till två av lokalenheterna så är det framdraget tryckluft. Generellt håller lokalerna en god standard för denna typ av fastigheter. Asfalterad, inhägnad gårdsplan som används för parkering och generös uppställningsplats. Tre infartsgrindar varav två av dem i bruk. Totalt finns ett 20-tal p-platser för hyresgästerna att hyra. Fastigheten har bra skyltläge mot den trafikerade genomfartsleden Folkparksvägen. PLANLÖSNING HÖGRA BYGGNADEN - byggd 1990, 1998. Den första delen av byggnaden från gårdsinfarten sett är i två plan. På det övre planet finns två kontorslokaler med flertalet mindre kontorsrum, wc och pentry i varje samt en stor balkong. Handikapphiss vid trappan till övre plan. På nedre plan finns fyra verkstads-/lagerlokaler med industriportar med en höjd om 3,0 meter. Två av dem har även wc samt mindre kontorsrum. Tre av lokalerna har takhöjd om 3,2 meter. Den fjärde har 3,2-4,2 meters takhöjd samt är ansluten till kompressor i intilliggande byggnad genom tryckluftskulvert. Fjärrvärme samt F-luftsventilation.   VÄNSTRA BYGGNADEN - byggd 1978, 1985, 1987, 2006 Med ingång från byggnadens kortsida når man den förstbyggda byggnaden på fastigheten. Kontorsytor i enplan med större kontorsrum och glasväggsinredning, pentry och wc. Kontorslokalen övergår till verkstadslokaler med industriportar mot såväl fram som baksida på byggnaden. Industriportarna har en höjd om 3,0 meter och varierar mellan rull- och vikportar. Där bygnaden övergår i vinkel finner vi verkstadslokal som har kompressoranläggning. Fjärrvärmeuppvärmning samt F-ventilation med kyla. Takhöjd varierat mellan 3,2 - 4,2 meter. Den senast uppförda byggnadsdelen som uppfördes 2006 har 5,2 meters takhöjd, tre industriportar varav två av dessa har höjden 3,5 meter. Travers i taket och golvbrunn som är ansluten till oljeavskiljare - belägen i marken på byggnadens baksida. Del av lokalen är i två plan där man har disponerat kontor och mötesrum på nedre plan samt modernt pentry, förvaring och kontor med balkong på övre plan.   OMGIVNING/NATUR Fastigheten är belägen i ett industriområde som ligger intill Gåserum i västra Västervik. Alldeles invid genomfartsleden Folkparksvägen och Allén som trafikerar majoriteten av alla fordon som ska till eller ifrån E22:an. Industriområdet har varierande verksamheter men har en huvudinriktning mot handel och bygg och hantverksmarknaden. Man har närhet till det mesta i form av service, restauranger och handel samt endast ca 1500 meter in till Västerviks stadskärna. Goda logistikmöjligheter att snabbt ta sig in och ut ur området och upp på de stora vägarna. KOMMUNIKATIONER Till Västervik finns både färjetrafik, rälsbuss, vanlig buss samt bilkommunikationer. Uppskattad körtid med bil från fastigheten till: Oskarshamn - ca 50 min Norrköping - ca 1 tim 20 min Linköping - ca 1 tim 25 min Jönköping - ca 2 tim 10 min Stockholm - ca 3 tim NÄRSERVICE Fastigheten ligger i närhet till både restauranger, matbutiker, handel samt centrum. ÖVRIGT UTFÖRDA RENOVERINGAR: 2012, renovering ytskikt samt installation golvbrunn. Verkstadslokal Topper. 2010, renovering ytskickt övervåning vänstra kontorsdelen om trapphus. 2010, installation av toalett, hyreslokal Samhall. 2010, renovering av ytskikt, kontor/verkstad nederdel till höger om trapphus. 2010, byte av samtliga portar i tvåvåningshuset. 2010, slutinstallation av fjärrvärme i hela fastigheten. 2007, nytt staket runt hela fastigheten. 2007, renovering av ytskikt i första 70 kvadratmeter verkstaden mot nybyggt tvåvåningshus (Westbay) 1998, totalrenovering av kontor VVS-Råd inkl. installation av AC-system. VIKTIG INFORMATION: En avstyckningsprocess är precis avslutad varför några uppgifter kommer att ändras. - Taxeringsvärdet avser fastigheten före avstyckning. - Gällande servitut berör före avstyckning och fler håller på att upprättas mellan stamfastigheten Västerås 8 och avstyckningslotten Västerås 11.   INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform. Om försäljningen genomförs som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes så lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Visning fram till: Löpande. Indikativt bud senast: Löpande. Överlåtelseavtal skrivs senast: Enligt överenskommelse. Tillträde senast: Enligt överenskommelse. PLANBESTÄMMELSER Detaljplan: Infarten västervik 3:1 mfl (2003-01-14 Detaljplan: Infarten,delar av västervik 3:1 och västerås 8 (2006-05-17).

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1978-2006

Grund

Betongplatta

Stomme

Trä / Stål

Fasad

Tegel /Plåt / Ciporex

Fönstertyp

3-glas

Ventilation

Mekanisk m. värmeåtervinning

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Other 1 468
Tomtarea 6 372

Ekonomi

Pris

14 000 000 kr

Hyresintäkt

1 380 000 kr/år

Driftkostnad

297 126 kr/år

Länkar

Sökhjälp