Skriv ut

Skapa PDF

Barkvägen 1

höör

Exklusiv butiks och lager/logistik fastighet i Höör. Fastigheten är byggd 2012 och innehåller ca. 2.220 kvm.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 12 500 000 kr
Storlek: 2 220 m²
Karta

Information

Beskrivning

Exklusiv och fullt uthyrd butiks och lager/ logistik fastighet i Höör. Fastigheten är byggd 2012 och innehåller ca. 2.220 kvm. FASTIGHETSBESKRIVNING Exklusiv butiks och lager/logistik fastighet i norra Höör. Fastigheten är belägen i ett industriområde för lättare industrier, handel och kontor. Området är lättillgängligt då det ligger utmed Riksväg 23 och har mycket goda skylt exponeringsmöjligheter.   På fastigheten Höör Ekeröd 6:9 finns en byggnad. Byggnaden är uppförd 2012 och innehåller ca. 2.220 moderna och exklusiva kvm. Ytan fördelar sig så på en ljus butiksyta med stora fönsterpartier om ca. 980 kvm fördelade på tre butiker/kontor samt ett stort varmlager om ca. 1.240 kvm. Samtliga lokaler har moderna helkaklade badrum, generösa kök, ljusa målade väggar samt kakel eller slipade betonggolv. Golvvärme i hela byggnaden. Lagerdelen nås utifrån via tre lastportar. Lastramp med en ca. 250 kvm stor lasthall. Lager/logistik delen innehåller kontor, nytt kök samt helkaklat badrum med tvättmöjligheter samt toalett.  Byggnaden är grundlagd på en gjuten platta med golvvärme. Stålstomme, ytterväggar, sandwich väggpaneler samt papptak med 250mm cellplast (Lindab systemlösningar). Fönster är av isolerglastyp. Uppvärmingssystem är luft vatten med golvvärme i hela byggnaden. Ventilation med 5 aggregat som är för offentliga miljöer varav en med klimatanläggning med kyla i. Tomten uppgår till 9.348 kvm enligt CFD. Byggnaden upptar ca. 25% av tomten. Den obebyggda delen består huvudsakligen av asfalterade kör- och upplagsytor samt parkeringsmöjligheter. Tomten är inhägnad med trådstaket och helautomatisk grind. Fiber är installerat samt larm. Området omfattas av detaljplan fastställd 2011-12-14. Fastigheten säljes i bolagsform.               PLANLÖSNING Fastigheten är fördelad på 3 st kontor/butikslokaler samt en stort varmlager om ca. 1.240 kvm på baksidan.  Kontoren/butikerna är fördelade så att Kakelcenter i Höör AB omfattar ca. 450 kvm, Aquapal har ca 190 kvm uppdelade på kontor och en mindre lagerdel samt Finest Cosmetics lokal omfattar ca. 315 kvm. Lager/logistik lokalen är uthyrd till NCD-terminalen.     KOMMUNIKATIONER Fastigheten är belägen i Norra delen av Höör i ett industriområde för lättare industrier, handel och kontor. Området är mycket lätttillgängligt då det ligger utmed Riksväg 23. Till centrala Höör är det ca. 2 km.  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges.  TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

2011

Fasad

Stålplåt (Lindab sandwich)

Utv.plåtarbeten

Lackerad plåt

Fönstertyp

2-glas isoler Solskyddade rut

Ventilation

5 aggregat för offentliga miljöer, en med kyla

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Luft vatten med golvvärme i hela byggnaden

Ytor Antal Area
Butik 980
Varmlager 1 240
Tomtarea 9 348

Ekonomi

Pris

12 500 000 kr

Hyresintäkt

1 052 000 kr/år

Driftkostnad

159 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp