Skriv ut

Skapa PDF

Försäljning & reparationer av kranar och lastbilspåbyggnader.

Fakta

Bransch

Tjänsteföretag

Pris: Prisuppgift

Omsättning

13 000 000 kr

Geografi

Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Verksamheten omfattar försäljning och service av utrustning för såväl mobilt som industriellt bruk. Bolagets specialitet är kundanpassade specialbyggnationer med avancerad modern hydraulik inom främst skogsnäringen. Vidare erbjuder Bolaget även service och reparationer av t.ex. spolbilar och sopbilar. Bolagets omsättning uppgick per 2015 till c:a 13 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar på ca 0,7 MSEK.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Kunderna är nästintill uteslutande från Sverige. I samband med förvärvet av en annan verksamhet breddades kundunderlaget med kunder inom hydraul kolvar och mekanisk bearbetning. Kunder inom specialbyggnationer består främst av åkerier och entreprenörer genom återförsäljare för Volvo och Scania. Bolaget samarbetar med några av de största leverantörerna inom både kranar och hydraulik. Bolaget har i dagsläget 10-20 anställda inom områdena verkstad, hydraulcylinderbearbetning, lagerhantering samt administration. Samtliga anställda har stor kompetens och är kunniga inom sina respektive områden. Verksamheten bedrivs i en egenägd fastighet. Fastigheten är strategiskt belägen på ett industriområde. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten.

Ekonomi

Omsättning

13 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Upparbetad verksamhet med en stabil ekonomi där Bolaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet. Bolaget har en liten och smidig organisation vilket bidrar till korta beslutsvägar och större flexibilitet att tillgodose kundanpassade produkter. Medarbetarna har stor kompetens och lojalitet. Kunskapen och spetskompetensen är väl fördelad inom personalgruppen. Medarbetare blir kontinuerligt utbildade inom sina respektive områden. Den egna fastigheten är specialanpassad för verksamheten.

Länkar

Sökhjälp