Skriv ut

Skapa PDF

Lönsam elinstallatör.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Omsättning: 12 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget utför entreprenader, installationer och service för industrier, bygg- och fastighetsbolag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget har också en butik med försäljning av vitvaror och hushållsapparater. Bolaget har genom återkommande kunder skapat en stark marknadsposition på den lokala marknaden i Västsverige. Bolaget omsätter c:a 12 Mkr och har de senaste tre åren uppvisat ett rörelseresultat om c:a 2,7 Mkr i genomsnitt.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Bolagets historik sträcker sig tillbaka till 60-talet. Den långa historiken i kombination med att Bolaget fokuserar på kunskap, service och tillgänglighet har resulterat i återkommande kunder vilket resulterat i en stark marknadsposition på den lokala hemmamarknaden. Bolaget erbjuder ett brett tjänsteutbud såsom elinstallationer vid nybyggnation av villor, service hos industrier, fartygsinstallationer, installationer av inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, kameraövervakning och datanät. Bolaget har också en butik som är ansluten till ett välkänt koncept. Bolaget har fem anställda varav tre elektriker. Bolaget bedriver verksamheten i egenägd fastighet som inrymmer butik, lager och personalutrymmen.

Ekonomi

Omsättning

12 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Stark marknadsposition på den lokala marknaden Diversifierad och återkommande kundbas En av två aktörer i kommunen som säljer vitvaror Ej konjunkturberoende. Stabil efterfrågan av produkter och tjänster Hög lönsamhet med ett genomsnittligt rörelseresultat om 2,7 Mkr under de tre senaste åren Starkt kassaflöde, vilket är i nivå med redovisat resultat Egenägd fastighet vilket resulterar i låga overheadkostnader Inga finansiella skulder

Länkar

Sökhjälp