Skriv ut

Skapa PDF

Hammarvägen 5

arlöv

Kontor och lagerfastighet i Arlöv.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Kontor, Lager/Logistik

Pris: 23 000 000 kr. Fastighetsförsäljning.

Storlek: 6 622 m²

Karta

Information

Beskrivning

Stor kontors och lagerfastighet i Arlöv. Fastigheten är byggd 1974 och i gott skick. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött kontors och lagerfastighet om ca. 6.622 kvm fördelade på ca. 1.350 kvm kontor i två plan samt en stor lagerdel om ca. 5.272 kvm. Fastigheten är byggd 1974 och delvis ombyggd 2000. Här finns en tomtarea om 13.562 kvm. Den obebyggda delen är huvudsakligen asfalterade kör- och upplagsytor. Tomten är inhägnad med trådstaket med grindar mot Hammarvägen. Kontorsdelen är belägen mot Hammarvägen och har ett 15-tal kontorsrum i varierade storlek fördelade på två plan. Här finns också konferansrum/mötesrum, en ljus och generös entré, helkaklade toaletter samt kök med personalmatsal mm. Kontorsdelen är delvis renoverad och i gott skick. Lagerdelen är uppdelad i två avdelningar båda med en god takhöjd. Den södra gaveln har fem portar i markhöjd samt den norra gaveln har ytterliggare två portar.               OMGIVNING/NATUR Fastigheten är belägen i Arlövs industriby med bra kommunikationsmöjligheter med närhet till Europavägar och inre ringvägen. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår: 1974

Grund: Betongplatta

Stomme: Tegel betong

Fasad: Tegel/betong

Fönstertyp: 2-glas isoler

Ventilation: Mekanisk m. värmeåtervinning

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Kontor 1 350
Varmlager 5 272
Tomtarea 13 562

Ekonomi

Pris: 23 000 000 kr. Fastighetsförsäljning.

Driftkostnad: 871 404 kr/år

Länkar

Sökhjälp