Skriv ut

Skapa PDF

Bolag inom Personlig Assistans.

Fakta

Bransch

Tjänsteföretag

Pris

Bolagets omsättning: 50-100 mkr.

Omsättning

50 000 000 kr

Geografi

Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolag med stabil verksamhet inom personlig assistans på flera orter erbjuds nu till försäljning. Assistans i de egna hemmen såväl som i Bolagets egna fastigheter ger unika konkurrensfördelar och intressanta tillväxtmöjligheter. Den stora geografiska spridningen och det kvalitativa nätverk av kunskap som omger verksamheten skapar unika fördelar vid ett förvärv.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Verksamheten har en varm och personlig atmosfär präglad av mycket omtanke för den egna individens behov och förutsättningar. Skapade av miljöer och val av medarbetare sker med omsorg som främjar en helhetsupplevelse med ett givet kundfokus. Bolaget har genomgående en hög servicegrad med tillgänglighet och kompetenta medarbetare vilket väl visar sig i en låg kundomsättning. Vidare har Bolaget ett omfattande kontaktnät för att lösa lokala problem som kan uppstå för kunder och deras familjer. Den höga servicegraden syns väl genom de aktivitetsutbud Bolaget idag har för att anpassa tjänster och innehåll utifrån kundernas behov och önskemål.

Ekonomi

Pris

Bolagets omsättning: 50-100 mkr.

Omsättning

50 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har sina styrkor i framförallt den höga servicegraden och det kvalitativa nätverket. Boenden i egen bostadsrätt och en villa, kvaliteten, tillgängligheten samt kompetenta medarbetare ger en låg kundomsättning och skapar sammantaget en stabil verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter.

Länkar

Sökhjälp