Skriv ut

Skapa PDF

Agnesfridsvägen 186D, Fosie

malmö

Bra belägen industrifastighet säljes tomställd med ca 300 kvm kontor, ca 2 000kvm produktion och ca 290 kvm kallager. Friköpt tomt.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 12 500 000 kr
Storlek: 2 590 m²
Karta

Information

Beskrivning

Bra belägen industrifastighet säljes tomställd med ca 300 kvm kontor, ca 2 000kvm produktion och ca 290 kvm kallager. Friköpt tomt FASTIGHETSBESKRIVNING Bra belägen i Fosie industriby på Agnesfridsvägen ligger denna industrifastighet om totalt ca 2 600 kvm. Friköpt tomt på 6 628 kvm. Huset är byggt 1970 och moderniserats vid flera tillfälle. Nyrenoverad entré med kontor och konferensrum. I östra delen finns personalutrymme med omklädningsrum, matsal, vilorum och kontorsrum och i västra delen ligger nyrenoverad entré kontor och konferensrum. Dessa ytor är ca 300 kvm. Produktionsdelen utgör ca 2 000kvm med ca 4,5 meter till balk. Flertalet portar och möjlighet att dela eller öppna upp. 600 Amp inkommande el med skydd för tryckspikar. Bra tomt med fritt läge och gott om last och parkeringsmöjligheter samt möjlighet att bygga ytterligare. Två kallager om ca 290 kvm. KOMMUNIKATIONER Bra kommunikationer med närhet till Jägersro och lätt att ta sig ut på inre och yttre ringvägen. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1970

Grund

Betongplatta/asfalt

Fasad

Plåt/puts

Fönstertyp

2-glas och 3-glas

Ventilation

Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Fjärrvärme, luftvärmepumpar

Ytor Antal Area
Kontor 300
Varmlager 2 000
Kallager 290
Tomtarea 6 628

Ekonomi

Pris

12 500 000 kr

Driftkostnad

260 000 kr/år

Länkar

Sökhjälp